Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNİN KAPATILMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.  Dahilde İşleme İzin Belgesi aslı
2- Gümrük beyannameleri asılları (Kapatma işlemini müteakip taahhüde sayıldığına dair meşruhat düşülerek iade edilmek üzere) ve fotokopileri
3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)
4- İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu (Ek-5)
5- İhracat Listesi (Ek-8) (Gümrük Müdürlükleri bazında tarih sıralı ard arda global ve        mamul bazında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.)
6- İthalat Listesi (Ek-9) (Gümrük Müdürlükleri bazında tarih sıralı ard arda global ve mamul bazında olmak üzere ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.)
7- İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)*
8- Ekspertiz Raporu (İlgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş)**
9- Telafi Edici Vergi Makbuzu(Ek1-Eski TEV Formu)(Ek2-Yeni Tev Formu)   (Gerekli olması halinde)
10- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)
11- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)
12- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)
13- Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)
14- Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (Serbest bölgelerden başka bir ülkeye satış yapılması halinde)
15- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin orijinali ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden bir başka belge kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)
16- Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki yurt içi alımlarında)
17-İthalatın finansmanı amacıyla "Döviz olarak döviz kredisi" kullanılıp kullanılmadığına dair taahhütname,

18-2005/1 tebliğ yürürlük tarihinden sonra düzenlenen belgelerde Türkiye'nin AT uygulaması dışında uyguladığı gözetim ve koruma önlemlerine tabi tutulan eşyaların AT üyesi ülkelere ihrac edilmesi durumunda Türkiye'nin AT dışında gözetim ve korunma önlemlerini münferiden uyguladığına dair İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınacak yazının ibraz edilmesi

19- Yurtiçi Alım Listesi (DİİB kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurtiçi alım yapılması halinde)

20. Yurtiçi Satış Listesi (DİİB kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurtiçi satış yapılması halinde)

 (*) : Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (Aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

(**): Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde


EK-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRAÇ ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ HAMMADDE

           SARFİYAT TABLOSU                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  İHRAÇ EDİLEN

                            HAMMADDE ADI  1

 

                            HAMMADDE  ADI  2

 

                           HAMMADDE ADI   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamul Adı

Miktar

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul.Miktar

Fire

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul.Miktar

Fire

Birimde Kul. Miktar

Mamulde Kul.Miktar

Fire

(Adet/Kg/M)

 

  (Adet/Kg/M)

Oranı (%)

 

 ( Adet/Kg/M)

Oranı (%)

 

  (Adet/Kg/M)

Oranı (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam İhtiyaç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam İthalat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EK-8

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İHRACAT LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Adı                :

 

Belge Tarih/No       :

Belge Süresi Sonu :

TCGB Gümrük İdaresi Adı

TCGB Tescil No

TCGB Tescil Tarihi

Gönderici Vergi No

Gönderici Adı

Kalem No

GTİP
Kodu

GTİP Açıklaması

İstatistiki Miktar

İstatistiki Birim Kodu

İstatistiki Kıymet

Kalem Rejim Kodu

Menşe Ülke Adı

Çıkış Ülkesi Adı

Kap Eşya Bilgisi      (31 inci Alan)EK-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ İTHALAT LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Adı                : 

 

Belge Tarih/No       : 

Belge Süresi Sonu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCGB Gümrük İdaresi Adı

TCGB Tescil No

TCGB Tescil Tarihi

Alıcı Vergi No

Alıcı Adı

Kalem No

GTİP
Kodu

GTİP Açıklaması

İstatistiki Miktar

İstatistiki Birim Kodu

İstatistiki Kıymet

Kalem Rejim Kodu

Menşe Ülke Adı

Çıkış Ülkesi Adı

Kap Eşya Bilgisi      (31 inci Alan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ
İTHALAT KAPATMA FORMU
YURTİÇİ SATIŞLAR
BELGE SAHİBİ FİRMA
D.İ.İ.B. TARİH NO: 
SIRA NO G.T.İ.P. ADI VE ÖZELLİĞİ MİKTARI (ADET/KG/METRE) DEĞERİ  ($) YURTİÇİ FATURASI'NIN
MAL BEDELİ (YTL) KDV MİKTARI (YTL) TOPLAM (YTL) FATURA TARİH NO MALI ALAN FİRMA
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
NOT: Yurtiçi satışa ilişkin dolar değeri (KDV hariç mal bedeli) faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır. 
YETKİLİ İMZA VE KAŞE


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ İLE İLGİLİ
İTHALAT KAPATMA FORMU
YURTİÇİ ALIMLAR 
BELGE SAHİBİ FİRMA
D.İ.İ.B. TARİH NO: 
SIRA NO G.T.İ.P. ADI VE ÖZELLİĞİ MİKTARI (ADET/KG/METRE) DEĞERİ  ($) YURTİÇİ FATURASI'NIN
MAL BEDELİ (YTL) KDV MİKTARI (YTL) TOPLAM (YTL) FATURA TARİH NO MALIN SATIN ALINDIĞI FİRMA
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
NOT: Yurtiçi alıma ilişkin dolar değeri (KDV hariç mal bedeli) faturanın düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz satış kuru esas alınarak hesaplanır. 
YETKİLİ İMZA VE KAŞE

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927855 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927855 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?