Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.00.00/010.06.02

Konu :Beyannamede düzeltme

26.12.2011 / 10739

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere 07.01.2011 tarih ve 2011/1 sayılı Genelgemiz ile 23.09.2011 tarih ve 2011/44 sayılı Genelgemizin 5 nci maddesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında tescil edilen beyannamelerde muafiyet kodu ve satır kodu alanlarında yapılacak düzeltmelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, 2011/44 sayılı Genelgemiz ile satır kodu alanlarında yapılacak düzeltmelerde "Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB'nin ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi" kaydıyla beyannamede düzeltme yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan dahilde işleme izin belgesi kapsamında tescil edilen beyannameye (örneğin tescil tarihi 01.01.2011) ilişkin satır kodu alanlarında yapılan düzeltme işlemlerinde, yeni satır kodunun ilgili olduğu dahilde işleme izin belgesinin düzenlenme tarihinin (örneğin 05.01.2011) düzeltme yapılmak istenilen beyannamenin tescil tarihinden sonraki bir tarih olmasına rağmen düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verildiği anlaşılmıştır. Ancak, bu şekilde düzeltme yapılan beyannamenin tescil tarihinin belge düzenlenme tarihinden önce olması sebebiyle ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılması hususunda problemler yaşanmaktadır.

Bu sebeple, dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir beyanname üzerinde satır kodu alanında düzeltme işlemi yapılırken satır kodunun ilgili olduğu dahilde işleme izin belgesi düzenlenme tarihinin düzeltme yapılan beyannamenin tescil tarihinden önceki bir tarih olup olmadığı hususunda gerekli kontrollerin yapılması ve belge tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelerde düzeltme işleminin yapılmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878289 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878289 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?