E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14451880 Ziyaretçi

Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgeler (www.orgTR.org)

--  Müeyyideli Kapatılan ve İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında Genelge (Genelge 2017/12

--  2006/12 DIR Tebliği Geçici 30. Md. Ek Süre Değerlendirmesi (Gümrükler Gn.Md.)

-- Geri gelen eşya (D.İ.İ.B.) (Gümrükler Genel Müdürlüğü 2017)

-- DİİB İhracat GTİP/Oran Farklılığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü 2017)


-- Gümrük Yükümlülüğünün Doğması (D.İ.İ.B.) (Genelge 2016/15)

---Dahilde işleme rejimi ihlalinden kaynaklı vergi alacağı hk. (Genelge 2015/15)

----Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)

----İkincil İşlem Görmüş Üründe Vergilendirme (Genelge 2015/7)

---İhracat Satır Kodu Düzeltme (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

----2011-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

----İkincil işlem görmüş ürün (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge/2011)
----DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması
----ÖTV Kanununa ekli 1 Sayılı listede yer alan eşyanın DIR kapsamında ithalinde teminat hk.(Gümrükler Gn.Md.)
----DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2013/20)
---- Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması (Genelge 2013/19)
----DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler (Genelge 2013/44)
----Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)

----Beyannamenin 44.Hanesine sonradan yan sanayici yazılamayacağı hakkında.

----Dahilde İşleme İzni kapsamında kıymetli maden ve taşların ithali (Genelge 2012/24)
----KKDF kesintileri  (Genelge 2013/6)


----Dahilde İşleme İzni kapsamında etiket ithali (Genelge 2013/43)

----Dahilde İşleme Rejimi (Genelge 2012/23)

----Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan (2012/27)

----İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2011/24)

----DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme (Genelge 2011/1)

----İkincil İşlem Görmüş Ürünler ve Diğer Konular Genelge 2011/44)

----Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki Beyannamelerde satır kodu değişikiği Hk.tasarraflu yazı

----İkincil işlem görmüş ürün (Genelge 2010/57)

----DIR BİLGE Uygulamaları (Genelge 2010/55)

----Dahildeİşleme Rejimi (Genelge 2010/17)

----Dahilde isleme rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya (Genelge 2009/116)

---DİİB’de Müeyyide Takibatı (Genelge 2009/53)(Yürürlüten 2011/20 Sayılı Genelge ile kaldırıldı)

----Dahilde İşleme İzin Belgeleri (Genelge 2009/51)

----Dahilde İşleme İzinleri (Genelge 2009/50)

----DİR BİLGE Uygulamaları Genelge 2009/42

----DIR Kapsamında Kapanmış Beyannamelerde Düzeltme Genelge 2009/41

----Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi (Gümrük Müşteşarlığı Genelgesi)

----DIR uygulamaları 2009/3 Genelge (Gümrük Müşteşarlığı)

----Dahilde İşleme rejimi hakkında Genelge (2008/2)

----Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi Hakkında Genelge (2008/29)

----Dahilde İşleme Rejimi Hakkında genelge (2008/1)

----Dahilde İşleme Rejimi Hakkında genelge (2007/2)

----Dahilde İşleme Rejimi Hakkında genelge (2007/1)

----Dahilde İşleme Rejimi Hakkında genelge (2006/1)

---Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge (2005/4)

----Dahilde işleme Rejimi Hakkında Genelge (2005/3)

----Dahilde İşleme rejimi Hakkında Genelge (2005/2)

----Dahilde işleme rejimi Hakkında genelge (2005/1)