Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2015/7862)

Karar Sayısı : 2015/7862   05.07.2015-29407 Resmi Gazete

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 2/6/2015 tarihli ve 68752 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ  KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 

MADDE  1- 1711/2005 tarihli ve 2005/8391 sayih Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde Isleme Rejimi Kararına asagıdaki gecici madde eklenmistir.

"Yetiştiricilik   faaliyetine   yönelik düzenlenmis   belgeler kapsamında  eşdeğer eşya kullanımına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE  19- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler ile balıkçılık ve diger su ürürnlerinin ihracatma yonelik yetistiricilik faaliyetlerine ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdigi tarihten once düzenlenen ve öngorulen ithalatı tamamen veya kısmen gerceklestirilmiş olan dahilde isleme izin belgeleri kapsamında,   önce ihracat sonra ithalat yapılması durumunda; ithal tarihi itibarıyla  12'li (onikili)  bazda  gümrükk tarife  istatistik  pozisyonu   aynı olan serbest dolasimdaki esyadan elde edilmis  islem  görmüş ürünlerin belge sahibi firmanm stoklannda bulundugunun yeminli mali musavir raporuyla tevsiki kaydıyla, belge kapsamında sonradan gerceklestirilen ve yeminli mali musavir raporuyla tespit edilen islem görmüş ürünlere tekabül eden ithal esyası  eşdeger  esya olarak kabul edilir ve serbestce kullanılabilir.  Bu durumda yeminli rnali musavir raporuyla tespiti yapilan islem gormüş ürünün belge suresi icerisinde ihracatının gerceklestirilmesi aranır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdigi tarihten  once, mueyyide uygulanan  ancak vergileri tahsil edilrneyen belgeler ile taahhut hesabi kapanmış olan belgelere de bu maddenin lehe olan hükümleri uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930822 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930822 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?