Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/19)

Ekonomi Bakanlığından:10.12.2011-28138 Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2011/19)

MADDE 1 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“z) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %50 olması halinde (komple tesis veya gemi inşasına ilişkin düzenlenen belgelerde üretimin %50’sinin tamamlandığının belgelenmesi halinde) dahilde işleme izin belgesine belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 51 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 4 Aynı Tebliğde yer alan

a) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

b) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

ç) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

d) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

e) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığına” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde,

ğ) “Gümrük Müsteşarlığının” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının” şeklinde,

h) “Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı” ibaresi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” şeklinde,

ı) “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848798 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848798 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?