Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/20)

Ekonomi Bakanlığından: 29.12.2011-28157 Resmi Gazete

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2011/20)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahildeİşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 23 – (1) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile geçici 18 inci madde kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ek sürelerde yine bu maddelerde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 1000 rejim kodu ile gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannameleri değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848809 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848809 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?