Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/10)

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/10)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  

(10/6/2005 tarih ve 25841 sayılıResmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 Madde 1 : 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 Madde 2 : Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 3 : Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 EK-10  

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ  

      Fasıl-GTİP

Eşya Adı

01-04 Tüm eşyalar
05

Bağırsak hariç

06-15 Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)  
16 Salyangoz hariç
17-24

Tüm eşyalar

43

Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç

8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.12.20-8528.12.89 Televizyonlar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586832 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586832 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?