DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞLERİ

Fire ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Yönelik DTM (İhracat Genel Müd.) Talimatı

İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (Değişiklikler İşlenmiştir)
İhracat: 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (Değişiklikler İşlenmiştir.)
Dahilde İşleme İzin Belgesinde ayniyet tespiti (Genelge 2015/8)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1)
Dahilde İşleme rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/15)
İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ve Ekleri

2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/4)
Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2010/11)
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2010/7)
Dahilde İşleme rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2009/10)
Dahilde İşleme rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2009/9)
Dahilde İşleme rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2009/8)
Dahilde işleme rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (İhracat:2009/6)
İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat:2009/1)
Dahilde İşleme rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2008/15)
Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2003/3)
İhracat: 2007/7 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
İhracat: 2007/10 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İhracat: 2008/3 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İhracat: 2008/4 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İhracat: 2008/13 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İhracat: 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ(2008/14)

İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Tebliği ve Ekleri
İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat sayılan... ..2010/1
İhracat 2005/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İhracat 2005/10 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İhracat 2005/13 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat 2003/3)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576229 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16576229 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?