Dahilde işleme Rejiminde Gümrük Kanunu 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 41208501/132.99

Konu: 241/3-h, 241/4-h Uygulamaları

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde işleme Rejimi Kararının Tanımlar kısmında belge süresi sonu ifadesi izin/belge süre bitiminin rastladığı ayın son günü olarak ifade edilmekte olup; 22/3 üncü maddesinde ise “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini takiben bir ay içerisinde veya iki ayı aşmayan süre içerisinde "rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma  tabi  tutulması"  durumunda  Gümrük Kanunu'nun  241  inci  maddesinin  sırasıyla üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamında uygulanacak usulsüzlük cezalarının bazı Gümrük Müdürlüklerince doğrudan tahsil edildiği, bazı Gümrük Müdürlüklerce kapatma aşamasında Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince değerlendirilmek üzere tahsil edilmediği  anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, anılan mezkur Kararın iglili maddesinde Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi ile dördüncü fıkrasının (h) bendi kapsamında uygulanacağı belirtilen usulsüzlük cezalarında 2012/23 sayılı Genelgemiz ile paralel olarak, eşyanın her bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin beyanname tescili/işlemin  esas  alınması  ve  söz  konusu  cezanın  bu  gümrükçe onaylanmış  işlem veya kullanımın gerçekleştirildiği gümrük idaresince doğrudan uygulanması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909535 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909535 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?