Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2011/1)

Maliye Bakanlığından: 30.12.2011-28158 Resmi Gazete

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2012/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 6,25

b) Beyanname 6,25

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 12,50

2 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

3 - Pasaportlar 62,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 172,00

5 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

6 - Nüfus cüzdanları 5,75

7 - Aile cüzdanları 58,00

8 - (Mülga: 30/12/2004-5281/14. md)

9 - Sürücü belgeleri 77,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 77,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi 77,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi 58,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 58,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80

Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2012 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebliğ olunur.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928284 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928284 Ziyaretçi