E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,44 TL
1 € = 3,69 TL
11999419 Ziyaretçi

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni

www.orgTR.org Yürürlük: 01.01.2012 ÖLÇÜ
BİRİM
İ
474
VERGİ
HADDİ
POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI
1 2 3 4
1101.00 Buğday unu veya mahlut unu :
- Buğday unu :
1101.00.11.00.00 - - Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu - 114
1101.00.15.00.00 - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu - 114
1101.00.90.00.00 - Mahlut unu - 114
11.02 Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç):
1102.20 - Mısır unu:
1102.20.10.00.00 - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 45
1102.20.90.00.00 - - Diğerleri - 45
1102.90 - Diğerleri :
1102.90.10.00.00 - - Arpa unu - 45
1102.90.30.00.00 - - Yulaf unu - 45
1102.90.50.00.00 - - Pirinç unu - 45
1102.90.70.00.00 - - Çavdar unu - 45
1102.90.90.00.00 - - Diğerleri - 45
11.03 Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar,
hububat kaba unları ve pelletleri:
- Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve
hububat kaba unları:
1103.11 - - Buğdaydan:
1103.11.10.00.00 - - - Makarnalık buğdaydan (durum buğday) - 60
1103.11.90.00.00 - - - Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan - 60
1103.13 - - Mısırdan:
1103.13.10.00.00 - - - Katı yağ oranı ağırlık itibariyle % 1,5'i geçmeyenler - 60
1103.13.90.00.00 - - - Diğerleri - 60
1103.19 - - Diğer hububattan:
1103.19.20.00.00 - - - Çavdar veya arpadan - 60
1103.19.40.00.00 - - -  Yulaftan - 60
1103.19.50.00.00 - - -  Pirinçten - 60
- - - Diğerleri
1103.19.90.00.13 - - - - Mahluttan - 60
1103.19.90.00.19 - - - - Diğerleri - 60
1103.20 - Pelletler:
1103.20.25.00.00 - - Çavdar veya arpadan - 60
1103.20.30.00.00 - - Yulaftan - 60
1103.20.40.00.00 - - Mısırdan - 60
1103.20.50.00.00 - - Pirinçten - 60
1103.20.60.00.00 - - Buğdaydan - 60
1103.20.90.00.00 - - Diğerleri - 60
11.04 Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu
çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış,
dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) ( 10.06
pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları
(bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş):
- Yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneler:
1104.12 - - Yulaf:
1104.12.10.00.00 - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.12.90.00.00 - - - Flokon halindeki taneler - 50
1104.19 - - Diğer hububat:
- - - Buğday
1104.19.10.00.11 - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.10.00.12 - - - - Flokon halindeki taneler - 50
- - - Çavdar
1104.19.30.00.11 - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.30.00.12 - - - - Flokon halindeki taneler - 50
- - - Mısır
1104.19.50.00.11 - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.50.00.12 - - - - Flokon halindeki taneler - 50
- - - Arpa
1104.19.61.00.00 - - - - Yassılaştırılmış taneler - 50
1104.19.69.00.00 - - - - Flokon halindeki taneler - 50
- - - Diğerleri:
1104.19.91.00.00 - - - - Flokon halindeki pirinç - 50
- - - - Diğerleri
1104.19.99.00.11 - - - - - Diğer hububattan yassılastırılmış taneIer - 50
1104.19.99.00.12 - - - - - Diğer hububattan flokon halindeki taneler - 50
- Diğer işlenmiş taneler (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yuvarlatılmış,
dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış) :
1104.22 - - Yulaf taneleri:
1104.22.40.00.00 - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar - 50
halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.22.50.00.00 - - - Yuvarlatılmış - 50
1104.22.95.00.00 - - - Diğerleri - 50
1104.23 - - Mısır taneleri:
1104.23.40.00.00 - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar
halinde ufalanmış olsun olmasın; Yuvarlatılmış - 50
1104.23.98.00.00 - - - Diğerleri - 50
1104.29 - - Diğer hububat taneleri:
- - - Arpa taneleri
1104.29.04.00.00 - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar - 50
halinde ufalanmış olsun olmasın
1104.29.05.00.00 - - - - Yuvarlatılmış - 50
1104.29.08.00.00 - - - - Diğerleri - 50
- - -  Diğerleri
1104.29.17.00.00 - - - - Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde
ufalanmış olsun olmasın - 50
1104.29.30.00.00 - - - - Yuvarlatılmış - 50
- - - -  Sadece iri parçalar halinde ufalanmış:
1104.29.51.00.00 - - - - - Buğday - 50
1104.29.55.00.00 - - - - - Çavdar - 50
1104.29.59.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
- - - - Diğerleri :
1104.29.81.00.00 - - - - - Buğdaydan - 50
1104.29.85.00.00 - - - - - Çavdardan - 50
1104.29.89.00.00 - - - - - Diğerleri - 50
1104.30 - Hububat embriyonları (bütün halde, yassılaştırılmış,flokon
haline getirilmiş veya öğütülmüş):
1104.30.10.00.00 - - Buğday - 50
- - Diğer hububat:
1104.30.90.00.11 - - - Mısır özü - 50
1104.30.90.00.19 - - - Diğerleri - 50
11.05 Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri
1105.10 - Patates unu,ezmesi ve tozları
1105.10.00.00.11 - - Patates unu - 30
1105.10.00.00.12 - - Patates ezmesi ve tozları - 30
1105.20.00.00.00 - Patates flokonları, granülleri ve pelletleri - 30
11.06 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna
giren sagunun ve köklerin veya yumruların un , ezme ve tozları;
8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu:
1106.10.00.00.00 - 07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar - 30
1106.20 - 07.14 Pozisyonuna giren saguya, köklere ve yumrulara ait olanlar:
1106.20.10.00.00 - - Başka maddeler katılmış (denature) - 60
- - Diğerleri
1106.20.90.00.11 - - - Salep - 60
1106.20.90.00.19 - - - Diğerleri - 60
1106.30 - 8. Fasıla giren ürünlere ait olanlar :
1106.30.10.00.00 - - Muza ait olanlar - 30
- - Diğerlerine ait olanlar
1106.30.90.00.11 - - - Fındık ezmesi - 30
1106.30.90.00.12 - - - İncir ezmesi - 30
1106.30.90.00.13 - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(naturel kabuksuz fındıktan mamul) - 30
1106.30.90.00.14 - - - Fındık unu (öğütülmüş fındık)(beyazlatılmış kabuksuz fındıktan mamul) - 30
1106.30.90.00.19 - - - Diğerleri - 30
11.07 Malt (kavrulmuş olsun olmasın):
1107.10 - Kavrulmamış:
- - Buğday maltı:
1107.10.11.00.00 - - - Un şeklinde olanlar - 30
1107.10.19.00.00 - - - Diğerleri - 30
- - Diğerleri:
- - - Un şeklinde olanlar
1107.10.91.00.11 - - - - Arpadan olanlar - 30
1107.10.91.00.19 - - - - Diğerleri - 30
- - - Diğerleri
1107.10.99.00.11 - - - - Arpadan olanlar - 30
1107.10.99.00.19 - - - - Diğerleri - 30
1107.20 - Kavrulmuş
1107.20.00.00.11 - - Buğday - 30
1107.20.00.00.12 - - Arpa - 30
1107.20.00.00.19 - - Diğerleri - 30
11.08 Nişastalar; inülin:
- Nişastalar:
1108.11 - - Buğday nişastası:
1108.11.00.10.00 - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.11.00.90.00 - - - Diğerleri - 75
1108.12 - - Mısır nişastası:
1108.12.00.10.00 - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.12.00.90.00 - - - Diğerleri - 75
1108.13 - - Patates nişastası:
1108.13.00.10.00 - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.13.00.90.00 - - - Diğerleri - 75
1108.14 - - Manyok (cassava) nişastası:
1108.14.00.10.00 - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.14.00.90.00 - - - Diğerleri - 75
1108.19 - - Diğer nişastalar:
- - - Pirinç nişastası:
1108.19.10.10.00 - - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.19.10.90.00 - - - - Diğerleri - 75
- - - Diğerleri:
1108.19.90.10.00 - - - - Torba içinde olanlar - 75
1108.19.90.90.00 - - - - Diğerleri - 75
1108.20.00.00.00 - İnülin - 75
1109.00.00.00.00 Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) - 25