DERİ, HALI, TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRLERİ İÇİN REACH YOL HARİTASI

DERİ, HALI, TEKSTİL VE HAZIRGİYİM SEKTÖRLERİ İÇİN
REACH YOL HARİTASI
 
REACH Tüzüğü’ne göre, deri, halı, tekstil ve hazı giyim  ürünlerinin değil, ürün içerisinde kullanılan/yer alan kimyasalların kaydı ya da bildirimi söz konusudur. Bu kapsamda, eşya içinde kullanılan kimyasalların bazı kıstaslara göre Avrupa Kimyasallar Ajansı’na KAYIT ya da BİLDİRİM zorunlulukları vardır.
 

REACH sistemi, nihai ürünlerin hammadde tedarikçisi, üreticisi, ihracatçı ve ithalatçısı arasında bilgi paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle firmalarımızın ürünleriyle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya hazırlamaları faydalı olacaktır.
 
1. Ürünleri içerisindeki kimyasalların ismi, özellikleri
2. Ürün içerindeki kimyasalların ürünün içerisindeki oranı(konsantrasyon düzeyi).
3. Ürün içerisindeki kimyasalların planlı şekilde salınımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi.
4. Üründeki kimyasala ilişkin sertifika, analiz sonuçları vb destekleyici bilgiler
5. Eşya içindeki kimyasalın eşyadaki işlevini, eşyanın kullanım şartlarını, kullanım ile ilgili olası riskleri ve bu risklerden korunma yollarını tanımlayarak bu bilgileri söz konusu dosyada tutmaları REACH’e uygunluk açısından önemlidir.
KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR ?

 
1.   Eşya içerisinde herhangi bir kimyasal kullanılmış mıdır?
  1. HAYIR = REACH KAPSAMINDA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
  2. EVET (DEVAM)
 
2.   Eşya’da kullanılan kimyasalın salınımı tasarlanmış mıdır?
  1. HAYIR = REACH KAPSAMINDA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
  2. EVET (DEVAM)
 
Tasarlanmış salınım ne demek : Ürün içinde kullanılan kimyasalın ürüne ek bir işlev katması olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, Kokulu tişört, cilt bakımına yardımcı olan (kremli) çorap vb.
 
Not: Eşyanın eskimesi, yıpranması, aşınması ya da yıkanması nedeniyle veya bir çeşit kaza sonucu salınımı gerçekleşen kimyasalların salınımı, ürüne ek bir işlev kazandırmadığından tasarlanmış salınım olarak değerlendirilmemelidir.
Bu çerçevede tekstil ürünlerinin yıkanması aşamasında boyalar, yumuşatıcılar ve nişasta gibi kimyasalların salınımı tasarlanmış salınım olarak kabul edilmemekte ve  kayıt gerektirmemektedir.
 
3.   Salınımı tasarlanan madde’nin yıllık kullanımı 1 ton’u aşıyor mu?
  1. HAYIR = REACH KAPSAMINDA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
  2. EVET (DEVAM): Avrupa Kimyasallar Ajansı’na maddenin tekstil ürününde kullanımı ile ilgili kayıt yapılmalıdır.
 
Not: Sadece kimyasalın kaydı yeterli değildir. Kayıt, kimyasalın ilgili kullanımı için de (tişörte koku vermesi, çorapta cilt bakımına olanak sağlaması) yapılmalı ve ilgili riskler ve önlemler belirtilmelidir.
Eğer ilgili kimyasallar söz konusu kullanım için başka bir firma tarafından kaydedilmişse ikinci bir kayda gerek yoktur.
 
 
 
 
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR ?
 
1.   Ürettiğiniz ya da ihraç ettiğiniz eşya yüksek önem arz eden ürünler(SVHC) içeriyor mu?; Bir başka ifadeyle, eşya içerisinde, Avrupa Kimyasallar Ajansı tarafından  açıklanan SVHC listesinde(Ek XIV)* yer alan ürünlerden  var mı?
a. HAYIR = REACH KAPSAMINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
b. EVET (DEVAM)
 
SVHC: sağlık ve çevre açısından yüksek önemarz eden maddeler:
-          Kanserojen, mutajen veya üreme için toksik (CMR kategori 1 ve 2)
-          Kalıcı, biyo birikimli ve toksik(PBT) veya çok kalıcı ve biyo birikimli(vPvB), vb.
*Avrupa Kimyasallar Ajansı ilk yüksek önem arz eden ürünler(SVHC) listesini (Ek XIV), 28 Ekim 2008 tarihinde yayımlamıştır. Bu listede yer alan kimyasalların bildirimi gerekmektedir[1].  Bu liste değişik zamanlarda güncellenecektir. Bu nedenle firmalarımızın, Ajansın internet adresini (http://echa.europa.eu/news/press_en.asp) takip etmeleri faydalı olacaktır.
 
2.   SVHC’nin ürün içindeki konsantrasyonu % 0.1’in üzerinde mi?
a. HAYIR = REACH KAPSAMINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
b. EVET (DEVAM)
 
      SVHC konsantrasyonunun hesaplanması:

SVHC Konsantrasyonu[%]= (SVHC Miktarı(gr) x 100) / Tüm eşyanın ağırlığı

 
 
Örnek: 250 gr ağırlığındaki bir tişörtün üretiminde, kumaşların boyanması aşamasında toplam 3 gram ağırlığında  SVHC maddesi olarak sınıflandırılan 4,4’-Diaminodiphenylmethane(CMR) kullanılmıştır.
Bu durumda: SVHC Konsantrasyonu[%] = 3gr x 100) / 250 gr
                                                                              = % 1,2 (Konsantrasyon seviyesi aşılmıştır!)        
 
3.   SVHC’nin kullanım miktarı yıllık 1 ton’dan fazla mıdır?
  1. HAYIR = REACH KAPSAMINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
  2. EVET (DEVAM)
 
Örnek: Bir Türk Firması tarafından üretilen ve SVHC maddesi içeren tişörtler, AB’nin çeşitli ülkelerine yılda toplam 100 tonluk bir miktar ile ihraç edilmektedir.  SVHC maddesinin tişört içersindeki konsantrasyon seviyesi % 1,2’dir.
Bu durumda SVHC’nin kullanım miktarı:
Hacim SVHC [t/yıl] = (SVHC konsantrasyon seviyesi[%] x 100) x Toplam tişört ihracatı [t/yıl]
                                                  = 1,2  x 100 / 100 ton
                                         = 1,2 t/yıl (1 ton /yıl sınırı aşılmıştır!)
 
 
 
 
 
 
 
4.   Normal ve öngörülebilir makul kullanım şartları altında maddenin yaratabileceği risk/maruziyet göz ardı edilebilir mi?
Avrupa Kimyasallar Ajansı, gözardı edilebilecek risk/maruziyet senaryolarını süreç içerisinde açıklayacaktır, firmaların bu açıklamaları takip etmesi gerekmektedir.
  1. EVET = REACH KAPSAMINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR.
  2.  HAYIR = BİLDİRİM GEREKLİ
SVHC MADDELERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BİLDİRİM, SVHC’NİN AJANS TARAFINDAN AÇIKLANAN ADAY LİSTEYE(EK XIV) EKLENMESİNDEN SONRA 6 AY İÇİNDE VE 1 HAZİRAN 2011’DEN SONRA AVRUPA KİMYA AJANSI’NA YAPILACAKTIR.
 
 
 
 

EK XIV
AVRUPA KİMYASALLAR AJANSI TARAFINDAN AÇIKLANAN İLK YÜKSEK ÖNEM ARZ EDEN ÜRÜNLER (SVHC) LİSTESİ
Bu listede yer alan kimyasalların bildirimi gerekmektedir. Bu liste, değişik zamanlarda güncellenecektir. Bu nedenle firmalarımızın, Ajansın internet adresindeki (http://echa.europa.eu/news/press_en.asp) duyuruları takip etmeleri faydalı olacaktır.
 (Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın, ECHA/PR/08/38 numaralı ve 28 Ekim 2008 tarihli basın açıklaması)

 
KİMYASAL ADI
CAS NUMARASI
SVHC OLARAK SINIFLANDIRILMA NEDENİ
 
 
İTKİB
AB GB & ANLAŞMALAR ŞUBESİ


[1] Ajans 15 maddelik ilk SVHC aday listesini 28 Ekim 2008 tarihinde açıkladı. Listeye şu adresten ulaşılabilir.http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_38_candidate_list_20081028.pdf. Bu liste, değişik zamanlarda güncelleneceği için Ajansın sayfasını takip etmek gerekmektedir.
 
  

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909652 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909652 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?