DEVİR VE SATIŞ KOŞULLARI NELERDİR?

DEVİR VE SATIŞ KOŞULLARI NELERDİR?

Özel Tertibatlı Aracın Devir ve Satış Koşulları Nelerdir?


Kişilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaşıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması ve satışı veya devrinin yapılmış olması gerekir.


Özel tertibatlı aracın başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı durumunda, aracı devralacak kişinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Gar Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir ve devralacak kişinin sakatlığına uygun tertibat değişikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır.


Özel tertibatlı aracın gümrük idaresinden izin alınarak başka bir malul ve sakat kişiye devri veya satışı halinde, üç yıllık süre, aracı devralan kişi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden başlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaşıma girdiği tarih esas alınır.


Özel tertibatlı aracın üç yıllık süreyi doldurup, beş yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca ilişkin Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir.


Özel tertibatlı araç muafiyetinden faydalanan malul ve sakat kişinin vefatı halinde;


- Araç muafiyetten yararlanan başka bir malul ve sakat kişiye devredilebilir,


- Varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir.


Söz konusu aracın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eşyaya ait gümrük vergileri eşyayı devralan kişiden tahsil edilir.


Gümrük İdaresinden İzin Alınmaksızın Satışı, Devri Yapılan Araç için Nasıl bir Yaptırım Uygulanır?


İzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dışında kullanılan eşyanın gümrük vergileri tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293543 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293543 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?