DİİB de kayıtlı miktarın üzerindeki ihracata izin verilmesi gerektiği

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :B.02.1.GUM.0.06.00.46.1471

Konu :

17.10.2008 / 24397

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 26.09.2008 tarihli ve 120007345 sayılı yazıda özetle, Müsteşarlıklarına intikal eden firma müracaatlarında, elektronik ortamda düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamındaki ihracat ile ilgili olarak, ihraç edilmek istenen ürünün miktarının ilgili DİİB’de belirtilen miktarları aşamayacağı gerekçesiyle ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin, onaylanmadığının ifade edildiği belirtilerek, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Gümrük idaresince yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddesinin (a) bendinde DİİB’in ithalat bölümünde belirtilen eşyanın hangi şartlar altında teminata bağlanacağı hükme bağlanırken, aynı maddenin (b) bendinde belge kapsamındaki ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin üzerinde hangi bilgilere dikkat edilerek ihracata izin verileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği, gerek İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde gerekse İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri işleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ’de, elektronik ortamda düzenlenmiş DİİB’ler kapsamındaki ihracata ilişkin olarak belgede kayıtlı miktarların üzerine çıkılamayacağına dair herhangi bir ibarenin yer almadığı ve DİİB’in elektronik ortamda düzenlenmesine imkan tanıyan Otomasyon Sisteminde bu konu ile ilgili herhangi bir sınırlamanın olmadığının da göz önünde tutulduğu belirtilerek, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat miktarı belgede belirtilen miktarın üzerinde olsa dahi ihracatın belge kapsamında yapılmasına izin verilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihraç edilen ürünün miktarı, DİİB’de kayıtlı miktarın üzerinde de yer alsa söz konusu ihracatın belge kapsamında yapılmasına izin verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

Remzi AKÇİN

Genel müdür Yrd.

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910065 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16910065 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?