DİİB KAPATMA MÜRACAATLARINDA DOLDURULACAKTIR.

DİİB MÜRACAATLARINDA DOLDURULACAKTIR.
(A) FORMU
DİİB KAPATMA DOSYA KABUL FORMU
FİRMA ADI                                 
DİİB TARİH NO                         
DİİB SÜRE SONU                     
İLGİLİ KİŞİ                                 
İRTİBAT TELEFON                  
E-MAİL                                       
                EVET HAYIR
1- Müracaat evrakları mevcut mu? (diziliş sırasında)        
  a) Dilekçe              
  b) DİİB Belgesi    
  c) Kapasite Raporu (varsa ekspetiz raporu)        
  d) İthalat Listesi (global ve mal bazında)    
  e) İhracat Listesi (global ve mal bazında)        
  f) Hammadde sarfiyat tablosu    
  g) İthalatın finansmanı için döviz kredisi yazısı (ekrana işlenecek)    
  h) GGB ve GÇB asıl ve fotokopleri         adet    
2- GGB ve GÇB listeleri ile beyanname sıralaması uyumlu mu?    
3- Özel Fatura kapsamında ihracat var ise DAB ve fotokopileri mevcut mu?    
4- Serbest Bölgelere ihracat var ise;          
  a) Ön statü belgesi var mı?    
  b) Serbest Bölge işlem formu (giriş ve çıkış kayıtlı) var mı?      
5- Yurtiçi alım var ise ihracat listeleri YMM onaylı mı? YYM raporu var mı?    
6- TEV var mı?    
7- TEV makbuzları ilgili GÇB'lere ilişik mi?          
8- TEV hesaplama tabloları mevcut mu?    
9- TEV makbuzlarında Saymanlık kaşesi ve imzası mevcut mu?     
10- İthalat kotalı ise kota tahsis belgesi mevcut mu?        
TESLİM ALAN TESLİM EDEN TARİH
Ad/Soyad/İmza Ad/Soyad/İmza

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269666 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269666 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?