DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 73421605/132

Konu : DİİB Kapatmalarında Elektronik Veri Kullanılması

21.11.2014 / 4107620

DAĞITIM

Bilindiği üzere, 01/10/2014 tarihli ve 29136 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2014/5) ile dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapatmalarında Gümrük beyannameleri asılları veya Bakanlığımızca Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılan gümrük beyannamesi bilgilerinin kullanılması mümkün hale getirilmiş olup dahilde işleme izin beyannamelerinin kapatılmasında beyanname aslı aranması hususu zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 31/10/2014 tarihli ve 72229 sayılı yazıda özetle; mezkur mevzuat değişikliği ile DİİB taahhüt hesaplarının kapatılmasında beyanname asıllarının istenmeyeceği şeklinde bir düzenleme getirildiği, ancak özellikle supalan ithalatlarda beyan ile tartım sonucu tespit edilen miktar arasında ortaya çıkan farklılıkların beyanname arkasına yazıldığından bahisle DİİB kapsamı ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin tüm değişikliklerin gümrük idarelerince BİLGE Sisteminde de yapılmasından bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, DİİB belgelerinde taahhüt kapatma işlemlerinin sağlıklı işlemesi açısından, beyannamede gerçekleştirilen her türlü değişikliğin (örneğin tartım sonucunda miktarların beyannamede belirtilenden farklı çıkması), beyannamenin statüsüne göre "redrese" veya "kapanmış beyannamede düzeltme" seçeneği ile BİLGE Sistemine de vakit kaybetmeksizin girilmesi önem arz etmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 


Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür V.


 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903985 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903985 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?