E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362690 Ziyaretçi

Diplomatik indirim (Genelge 2012/5)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.04.00.00-10.06.01 22/2/2012
Konu : Diplomatik indirim


GENELGE
(2012/5)


İlgi : a) 4/10/2001 tarihli ve 2001/23 sayılı genelge.
b) 22/1/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı genelge.
1- 4/10/2001 tarihli ve 2001/23 sayılı genelgenin, 22/1/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı genelge ile değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Diplomatik indirim, yükümlülere diplomatik indirim yapılmış olması halinde uygulanır.
Diplomatik indirimli olarak satın alınan otomobilin, diplomatik statüyü haiz diğer kişilerce ithalinde de ilk satışa konu diplomatik indirim uygulanır."
2- 4/10/2001 tarihli ve 2001/23 sayılı genelgenin, 22/1/2007 tarihli ve 2007/6 sayılı genelge ile değişik 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Diplomatik indirim miktarı, aracın ilk satış esnasında gerçekte uygulanan ve belgelendirilen indirim miktarıdır.
İdareye ibraz edilen belgelerin gerçeklik ve doğruluğu konusunda tereddüt hasıl olması durumunda konu 2006/6 sayılı genelge çerçevesinde değerlendirilir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür