DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı (Genelge 2009/123)

T.C
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.12.165.01.05 17/12/2009
Konu : DİR kapsamında ikincil islem görmüs
ürün ithalatı
 
GENELGE
(2009/123)
 
İlgi: 8/10/2008 tarihli ve 2008/28 sayılı Genelge.
Bilindiği üzere, ithal esyasının gümrük kıymeti 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ilâ 31 inci maddeleri hükümlerine göre belirlenmektedir.
Anılan Kanunun 31 inci maddesinin 1 inci fıkrası, "Bu bölüm hükümleri, gümrükçe onaylanmıs bir baska islem veya kullanıma tabi tutulduktan sonra serbest dolasıma giren esyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine iliskin özel hükümleri etkilemez." hükmünü amirdir.
İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İsleme Rejimi Tebliğinin 38 inci maddesinin 9 uncu fıkrası "...
İkincil islem görmüs ürünün serbest dolasıma giris rejimine göre ithali halinde, bu ürünün gümrük idaresine teslimi aranmaz ve bu ürüne iliskin ithalat vergileri, belge/izin kapsamındaki gerçeklesme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birimfiyat esas alınarak tahsil edilir...
" hükmünü amirdir. Bu bağlamda, dahilde isleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ikincil ilsem görmüs ürün olarak ithal edilecek ürünlerin gümrük kıymetinin hesaplanmasında DİİB üzerinde yer alan birim fiyatın esas alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan, alım satım isleminin Türkiye Gümrük Bölgesinde gerçeklesmesi nedeniyle gümrük vergisinin matrahına Gümrük Kanununun 28 inci maddesinin (a) fıkrası hükmü uyarınca yurt içi navlun ve sigorta bedelinin dahil edilmemesi icab etmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Maksut METE
Müstesar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268420 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268420 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?