DIR Kapsamında yemlik buğday (G.ve Tic.Gn.Müd.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        :     41208501/132.05

Konu      :     DIR Kapsamında yemlik buğday

 

21.05.2014 / 488166

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE

 

Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.04.2014 tarih ve 29285 sayılı yazıda; Bakanlıklarının İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" nde 25.04.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile DIR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) "DIR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir." özel şartının ekleneceği, ayrıca yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına izin verilmeyeceği,

Bu çerçevede, bahse konu özel şartı içeren DİİB'ler kapsamında buğday ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuarlarınca düzenlenecek analiz sonuç raporlarının belge kapatma esnasında ilgili ihracatçı Birliğine ve ithalat aşamasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere 3 nüsha halinde düzenlenerek ithalatçısına teslim edileceği,

Bahse konu özel şartın yer aldığı DİİB'ler kapsamındaki buğday ithalatında, gümrük idarelerince adı geçen analiz sonuç raporlarına ait bir nüshanın ithalatçıdan talep edilmesi, söz konusu analiz sonuçlarına göre ithal edilecek buğdayın sınıfının ancak "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday" olması durumunda buğday ithalatına izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'na yazılan 08.05.2014 tarih ve 216664 sayılı yazımız ile kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithal edilmek istenilmesi halinde, bahse konu ithalata ilişkin hattın BİLGE sistemi tarafından mavi hat olarak belirlendiği durumlarda da bahse konu işlemlerin yapılabilmesine ilişkin sorumluluğun firmalarda olduğu ve bu işlemlerin yapılabilmesini teminen hattın değiştirilmesine ilişkin başvuruların da yine kendilerince yapılması gerektiği hususunda firmaların bilgilendirilmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Genel Müdür V

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927308 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927308 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?