DİR OTOMASYON PROJESİ FİRMA TANIMLAMA EVRAK KABUL FORMU

DİR OTOMASYON PROJESİ 
FİRMA TANIMLAMA EVRAK KABUL FORMU
FİRMA ÜNVANI          
VERGİ NO          
SİCİL NO          
DİİB İLK BELGE   KULLANIYOR  
E-İMZA ALIMI İÇİN YAPILAN SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ/KART FOTOKOPİSİ SÖZLEŞME    KART  
FİRMA YETKİLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNDU MU?  EVET    HAYIR  
FİRMA TANIMLAMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER; TARANAN SAYFA SAYISI
1 DİLEKÇE (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek İmzalanmış)            
2 KAPASİTE RAPORU (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)                                                                                                  

SÜRE SONU : ......../......../....       

  SÜRE SONU : ......../......../....       

 SÜRE SONU : ......../......../....       

SÜRE SONU : ......../......../.....

 
3 İMZA SİRKÜLERİ (Noter tasdikli)

SÜRE SONU : ......./......../....      

 SÜRESİZ      : .....

   
4

TİCARET SİCİL GAZETESİ(Aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili

memurluklarınca tasdikli örneği) 

   
4.A) Kuruluş (zorunlu) YIL : .........      
4.B) Ünvan Değişiklikleri          
4.C) Mevcut Durum (son)          
5 FİRMAYA AİT İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET YAZISI VEYA NOTER TASDİKLİ VERGİ LEVHASI            
6

FİRMA TANIMLAMA FORMU (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek

 imzalanmıştır.  

   
7 ELEKTRONİK İMZA SAHİBİ KİŞİYE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME   (Noter Tasdikli)      
7.A) İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgileri  
7.B) verilecek yetkinin süre sonu belirtilmeli        SÜRE SONU : ......../......../.......                        
  SÜRE SONU : ...../....../.......       
7.C) 2007/2 sayılı tebliğe atıfta bulunması  
8 İHRACATÇI BİRLİĞİ ÜYESİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (ilk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için)    
9 GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ (Varsa)                   SINIFI : .......       
    SÜRE SONU : ....../....../.....       
10 SSK TAHAKKUK FİŞLERİ VE ÜRETİME AİT ELEKTRİK FATURALARI ( 1 YILLIK )          
TARİH
KONTROL EDEN           
TARAMA İŞLEMİNİ YAPAN        
DTM SİSTEMİNE TANIMLAYAN        

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927802 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927802 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?