DİR OTOMASYON SİSTEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI

 

DİR OTOMASYON SİSTEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR VE YANITLARI

1-      Firma ile ilgili bilgilerde her türlü değişikliğin ve süresi biten belgelerin ( kapasite raporu,  imza sirküleri v.b.) sistemde yenilenmesi  gerekir mi?

Evet, gerekir.

2-      DİR otomasyon sisteminde her belge için aracı ihracatçı ve yan sanayici  varsa ayrı ayrı sisteme tanıtmak gerekir mi?

Evet. Her belge için aracı ihracatçı ve yan sanayici varsa sisteme tanıtmak gerekir.

 

3-   Belgenin basılı nüshası nasıl temin edilebilir?

      Belgenin basılı nüshasına gerek olmamakla birlikte dilekçe ile talep edilmesi halinde İhracatçı     

      Birliklerinden temin  edilebilir.

 

4-   Belge süresi ne zaman sona erer?

      Belge süresi belgede kayıtlı sürenin rastladığı ayın son günü biter. (Örnek: Belgede kayıtlı  süre     

      sonu 16.10.2008 ise, belgenin bitiş tarihi 31.10.2008 dir)

 

5-  Dahilde İşleme Rejiminde Gümrük Beyannamesindeki hangi tarih esas alınır?.

     Dahilde İşleme Rejimindeki işlemlerde Gümrük Beyannamesindeki tescil tarihi esas alınır.

6-  Sistemde ”Tescilde Kapanmamış Gümrük Beyannamesi “gözüküyor. Ne yapılmalı ?

     İlgili gümrük müdürlüğü ile irtibata geçilerek tescildeki  gümrük beyannamesinin kapanması sağlanmalıdır. Aksi halde tescildeki kapanmamış gümrük beyannamesi taahhüt hesabına saydırılamaz.

 

7-  İthalat veya ihracat beyannamelerinde satır kodu hatası var ise ne yapılmalıdır?

     Satır kodu hatalarını ilgili gümrük müdürlüklerine başvurarak düzelttirebilirsiniz.

 

8-  Belge kapsamında ithal edilen bir mal mahrece iade edilebilir mi? veya kati ithalata çevrilebilir mi?

     Belge kapsamında ithal edilen bir mal ancak belge süresi içinde mahrecine iade edilebilir veya kati ithalata çevrilebilir. Alınan ek süreler belge süresinden sayılır ve bu süre içerisinde de söz konusu işlemler gerçekleştirilebilir.

 

9- Belge kapsamı yurt içi alımlarda YMM raporu gerekir mi?

    Evet. Gerekir.

 

10- YMM raporu başka hangi durumlarda geçerlidir?

      Belgenin öngörülen ithalat ve ihracat listelerinde elyaf karışım oranlarının belirtilmediği durumlarda şayet ithalat ve ihracat beyannamelerinde  de elyaf karışım oranları açıkça beyan edilmemiş ise Birlik tarafından YMM raporu talep edilecektir.

 

11-Belgede Özel şartlar bölümünde ekspertiz raporu şartı var. Ekspertiz raporu ne zaman alınmalıdır.

      Ekspertiz raporu belge süresi içinde alınmalıdır.

 

12-Belgeyi kapatmak için başvuru süresi nedir?

     Belgenin bitiş tarihinden itibaren  üç ay içinde elektronik ortamda ve eş zamanlı manuel olarak kapatma başvurusu yapmak gerekir. Aksi halde belge resen kapatılır. Ayrıca belgesi resen kapatılan firmalar 6 (altı) ay süre ile indirimli teminat uygulamasından faydalanamaz.

 

13-Kapatma başvurusundan sonra belge nasıl revize edilir?

     Kapatma başvurusundan sonra belge revize edilmek isteniyorsa Birliğe bu konuda bir dilekçe ile başvurarak belgenin askıya alınması sağlanır. Revize tamamlandıktan sonra Birliğe belgenin askıdan kaldırılması için tekrar dilekçe ile başvurulur.. Askıdaki belgeler incelemeye alınmazlar.

 

14-Kapatma başvurusunda bulunduktan sonra ek süre alındı veya belge süresi var ise ilave ihracat yapmak için ne yapmak gerekir?

      Birliğe dilekçe ile başvurarak kapatma başvurusunun iade edilmesi sağlanmalıdır. Belge açık hale getirilmeden gümrüklerden hiç bir işlem yapılamaz. İlave ihracat işlemleri bittikten sonra kapatma için tekrar elektronik ortamda Birliğe başvuruda bulunulmalıdır.

 

15-Tescilde ihracat Beyannamesi var kapanması uzun sürecek.  Gerçekleşen sarfiyat ve döviz kullanım oranı da yeterli.  Belge kapsamından bu Gümrük Beyannamesini çıkararak kapatma işlemi yapabilir mi?

      Birliğe dilekçe ile başvurarak tescildeki ihracat beyannamesinin sistemden silinmesi  sağlanabilir.  (İthalat  Beyannameleri için bu uygulama yoktur.)

 

16-Yurt içi alım faturaları, özel faturalar,  BİLGE sistemine dahil olmayan gümrüklerden  yapılan ihracatlara ait gümrük beyannameleri  DİR Otomasyon Sistemine ne zamana kadar girilebilir.

      Yukarıda sayılan belgeler ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabı kapanıncaya kadar DİR  Otomasyon Sistemine girilebilir.

 

17- İthalatta miktar aşımları revize edilebilir mi?

      İthalatta  miktar aşımları revize edilemez ve aşım yapılan kısma müeyyide uygulanır. İthalattaki miktar aşımlarından  belge sahibi firma sorumludur. Ancak yurt içi alımlarda ve BİLGE sistemine dahil olan gümrüklerden yapılan ithalat sırasında  herhangi bir nedenle DTM’ nın sistemine erişim     sağlanamaması veya teknik bir sorun nedeniyle beyanname bilgilerinin elektronik ortama aktarılamaması durumunda  miktar revizesi yapılabilir.     

 

18- Belge resen kapatıldı. Ne yapılmalı?

 

      Resen kapatmanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içinde Birliğe yazılı olarak resen kapatma işleminin iptali için başvurunuz.

 

19- Resen kapatılan bir belgenin tekrar açılma şartları nelerdir.?

      Resen kapatılan bir belgenin tekrar açılabilmesi için  belge süresi içinde ihracat taahhüdüne  sayılabilir ihracatının olması ve resen kapatmanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 (altmış gün içinde) Birliğe yazılı olarak resen kapatmanın iptali için başvurulması gerekmektedir.

 

20--Resen kapatılan belgeler  nereden takip edilir.

       Resen kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri DİR Otomasyon  Sisteminde “ Resen Kapatılmıştır” statüsüne dönüşür ve aylık listeler halinde Resmi Gazete’de yayınlanır. Resen kapatma işlemleri ilgili mercilere ayrıca yazı ile bildirilmez.

 

21- Resen kapatma iptal işlemleri nereden takip edilir?

       Resen kapatma işleminin geri alınması ihracatçı birliklerince ilgili mercilere bir yazı ile bildirilir.

 

22- Kısmi teminat iadesi için nereye başvurulur ?

       Kısmi teminat iadesi için ilgili gümrük müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927853 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927853 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?