Dıs seferde dahili kabotaj esyası tasınması. (Genelge 2011/10)

İhrakiye - Kumanya teslimleri (Genelge 2013/36) ile Aşağıdaki 2011/10 Sayılı Genelge Yürürlükten Kaldırıldı
T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.08.00-010.06.02

Konu : s seferde dahili kabotaj esyası tasınması.

15/02/2010

GENELGE

( 2011/10 )

Müstesarlıgımıza intikal eden olaylardan, rotasında hem yabancı liman hem de Türk limanı bulunan Türk bayraklı gemilerin bir Türk limanından dıs sefere çıkarken, üzerinde ihraç esyasıyla birlikte, diger bir Türk limanına götürecegi serbest dolasımdaki esyayı da (dahili yük) tasımaları durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliginin 482 nci maddesinin uygulanması bakımından geminin dıs sefer halini

etkileyip etkilemedigi hususunun açıklıga kavusturulması gerektigi anlasılmıstır.

Bilindigi üzere, Gümrük Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca, gemilerin, botların, diger deniz tasıtlarının ve hava gemilerinin dıs seferde kullanacakları yakıt ve yaglar ile karaya çıkarılmamak kaydıyla yurtdısından getirdikleri kumanyalar ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır.

Diger taraftan, Gümrük Yönetmeliginin 482 nci maddesinde s seferin devamı sayılabilecek haller belirtilmis ve 2009/46 sayılı Genelgede, söz konusu durumlar örnekleriyle sayılmıstır.

Anılan düzenlemelerde, yurtdısı seferden döndükten sonra iç limanlarda yapılan seferler ve bu seferlerde dahili yük tasınıp tasınmamasına göre yapılması gereken islemler belirtilmistir.

Bu itibarla, Türk limanları arasında sefer yapan Türk bayraklı bir geminin, ihraç veya transit yük alarak yabancı bir limana hareket etmesiyle bir dıs sefer baslamakla birlikte, ihraç veya transit esyasıyla birlikte serbest dolasımdaki esyanın da (dahili kabotaj) tasınmasından kaynaklandıgı anlasılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birligi saglanmasını teminen asagıda belirtilen sekilde islem yapılması uygun bulunmustur:

1- Yurtdısı seferden dönen Türk bayraklı gemilerin, Türk limanları arasında yapacakları seferde kullanılan yakıtın  vergilendirilmesinde Gümrük Yönetmeliginin 482 nci maddesi

ile 2009/46 sayılı Genelge hükümleri uygulanır.

2-s sefere çıkarken veya dıs sefer halinde iken, gemideki yükün agırlık itibariyle miktarının yarısından fazlasının ihraç veya transit esyası olması sartıyla, Türk bayraklı gemilerin beraberlerinde rotasında yer alan bir Türk limanına götürecegi serbest

dolasımdaki esyayı da tasımaları durumu, dıs sefer halini bozmaz.

3- İhraç veya transit esyası ile milli esyanın miktar tespiti, ilgili tasıma belgeleri ile geminin seyir jurnalleri üzerinden yapılır.

4- İhraç veya transit esyası ile dahili kabotaja tabi esyanın birlikte tasınmasında, 7/11/2003 tarihli ve 25282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Tasıtlarıyla Yapılan Yükleme Tasıma ve Bosaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İliskin Tebligin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü dikkate alınır.

Bilgi ve geregini rica ederim.

S. Umman HAMİDOGULLARI

Müstesar a.

Müstesar Yardımcısı V.

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930867 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930867 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?