Dış Ticarette Kullanılan Terimler (www.orgTR.org)

KISALTMA İNGİLİZEC KARŞILIĞI TÜRKÇE KARŞILIĞI
T.B. Trial Balance Mizan
T.D. Tweendeck Gladora
t.m.o. Telegraphic money order Telgrafla para havalesi
T.O. Turnover Ciro
t.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
t.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
T/C Time Charter Zamanla sınırlı gemi kira1ama sözleşmesi
tar. Tariff Gümrük tarifesi
ult. Ultimo, last month Geçen ay
V.o.p. Value as in original policy Kıymet (değer) orjinal poliçedeki gibi
V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
W.A. With Average Avarya dahil
W.B. Water Ballast Boş gemiye denge arttırmak için alınan safra
W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanaşmış olsun veya olmasın
W.S.(RED) Rates, Extras and Demurrage per World Scale Fiat, ekstra ve sürastarya uluslararası ölçülere göre
W.V.N.S. With Vessels Natural Segregations Yükün geminin doğal şekline göre ayırılıp, yerleştirilmesi
W.W.D. Weather Working Days Hava şartları uygun çalışma günü
w/m Without margin Marjsız
w/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
whf. Wharf Rıhtım
wholes. Wholesale Toptan satış
x.in. Ex interest Faizsiz

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867531 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867531 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?