Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/24)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 16.01.2011-27817 Resmi Gazete

TS 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı’nın Revizyonu ile TS 1133 Enginar, TS 1193 Havuç, TS 1130 Ispanak, TS 542 İncir Ezmesi, TS 1132 Karpuz, TS 11306 Kivi, TS 541 Kuru İncir, TS 1049 Mahlep, TS 1222 Patates, TS 89 Salyangoz, TS 1206 Sap ve Kök Kereviz, TS 1131 Sarımsak, TS 1205 Taze Biber ve TS 1194 Yeşil Salata ve Marul Standardlarının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No:2011/24)

MADDE 1 – (1) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 886 Yemeklik Ayçiçek Yağı Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiş olup, ek’te (Ek–1) yer aldığı şekliyle dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2 – (1) 4/6/2007 tarihli ve 26542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1133 Enginar Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Enginar ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası (TS 1133 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Enginar),

             -     Çeşidi,

             -     Sınıfı,

             -     Boyu (isteğe bağlı),

             -     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 3 – (1) 10/5/1993 tarihli ve 21577 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1193 Havuç Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Havuç ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1193 şeklinde),

-     Ürünün adı (Havuç),

-     Çeşidi,

-     Sınıfı,

-     Boyu (En küçük ve en büyük çap veya kütle olarak) (isteğe bağlı),

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Demet sayısı (Demetlenmişse),

-     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 4 – (1) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1130 Ispanak Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Ispanak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1130 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Ispanak),

             -     Yaprak halinde veya köklü olduğu,

             -     Çeşidi,

             -     Sınıfı,

             -     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (kg veya g), (sapları koparılmış dağınık hâldekiler için),

             -     Demet sayısı (demet hâlindekiler için),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 5 – (1) 31/7/1995 tarihli ve 22360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 542 İncir Ezmesi Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.2 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.2 İşaretleme

İncir ezmesi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari ünvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari ünvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası (TS 542 şeklinde),

             -     Ürünün adı (İncir ezmesi),

             -     Sınıfı,

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 6 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1132 Karpuz Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Karpuz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

-  İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1132 şeklinde),

-     Ürünün adı (Karpuz),

-     Çeşidi,

-     Sınıfı,

-     Boyu (Boylanmış ise en büyük ve en küçük kütlesi “kg” olarak),

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Net kütlesi, (en az, g veya kg) ve/veya karpuz sayısı,

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Muhafaza şartları.

Dökme partilerde bu bilgiler bir etikete yazılarak partinin görünür bir yerine konulur. Ancak bunlarda boy, kütle veya sayının yazılması zorunlu değildir.

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir. ”

MADDE 7 – (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 11306 Kivi Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.3 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

3.3 İşaretleme

Kivi ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 11306 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Kivi),

             -     Çeşidi,

             -     Sınıfı,

             -     Boyu,

             -     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (kg veya g),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 8 – (1) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 541 Kuru İncir Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Kuru incir ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 541 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Kuru incir),

             -     Grubu (İşlenmiş grubunda ve Endüstriyel sınıfında aranmaz),

             -     Sınıfı,

             -     Tipi (Naturel grubunda ve endüstriyel sınıfında aranmaz),

             -     Boyu (Endüstriyel sınıfında aranmaz),

             -     Ürün yılı,

             -     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

             -     Katkı maddesi (kullanıldıysa),

             -     Doğal olarak (tabiî) kurutulduğu (isteğe bağlı),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi.

Tüketici (küçük) ambalâjlarında bu bilgilerden sadece firmanın ticari unvanı veya kısa adı veya varsa tescilli markası, ürünün adı, net kütlesi ve son tüketim tarihinin bulunması yeterlidir.

Gerektiğinde bu bilgiler ithalatçı ülkenin istediği yabancı dillerde de yazılabilir.”

MADDE 9 – (1) 8/5/1972 tarihli ve 14181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1049 Mahlep Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 2.2 İşaretleme bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

2.2 İşaretleme

Mahlep ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1049 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Mahlep),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 10 – (1) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1222 Patates Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.2 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.2 İşaretleme

Patates ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1222 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Patates),

             -     Çeşidi,

             -     Boyu (mm),

             -     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (kg veya g),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 11 – (1) 15/9/1964 tarihli ve 11807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 89 Salyangoz Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 2.2 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

2.2 İşaretleme

Salyangoz ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

             -     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 89 şeklinde),

             -     Ürünün adı (Salyangoz),

             -     Türü,

             -     Sınıfı,

             -     Boyu,

             -     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

             -     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

             -     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

             -     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 12 – (1) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1206 Sap ve Kök Kereviz Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Kereviz (sap ve kök) ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1206 şeklinde),

-     Ürünün adı (Kereviz),

-     Tipi,

-     Sınıfı,

-     Boyu (yapılmışsa – büyük, orta, küçük şeklinde),

             -     Beyazlaştırılmış olup olmadığı veya rengi (ürünler ambalajlı hâlde dışardan görünmüyorsa),

-     Menşei,

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Net kütlesi (kg veya g),

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Adedi veya demet sayısı,

-     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 13 – (1) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1131 Sarmısak Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Standardın Türkçe adı Sarımsak olarak düzeltilmiştir.

Standard metninde yer alan “sarmısak” kelimesi “sarımsak” olarak düzeltilmiştir.

Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Sarımsak ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında, açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1131 şeklinde),

-     Ürünün adı (Sarımsak) ve durumu (taze, yarıçap, mm olarak),

-     Çeşidi,

-     Sınıfı,

-     Boyu (Boylanmışsa, en büyük ve en küçük çap, mm olarak),

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Net kütlesi ( kg veya g sapları koparılmış dağınık haldekiler için),

-     Demet veya hevenk sayısı (Demet veya ahenk halindekiler için),

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 14 – (1) 4/6/2007 tarihli ve 26542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1205 Taze Biber Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Taze biber ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

-  İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1205 şeklinde),

-     Ürünün adı (Taze biber),

-     Çeşidi,

-     Sınıfı,

-     Boyu,

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Net kütlesi (kg veya g),

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 15 – (1) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan TS 1194 Yeşil Salata ve Marul Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 6.3 İşaretleme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

6.3 İşaretleme

Yeşil salata, marul ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında açılıp kapatıldığı belli olmalıdır.

             -     İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresinin yazılması),

-     Bu standardın işaret ve numarası ( TS 1194 şeklinde),

-     Ürünün adı (Yeşil salata, marul),

-     Sınıfı,

-     Tipi,

-     Boyu,

-     Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-     Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-     Net kütlesi (en az g veya kg olarak),

-     Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-     Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş (15) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

 

 

                                             Yemeklik ayçiçek yağı

 

 

 

 

1          Kapsam

Bu standard yemeklik ayçiçek yağını kapsar.

 

Not -       Bu standard metninde bundan sonra “yemeklik ayçiçek yağı” terimi yerine “ayçiçek yağı” terimi kullanılmıştır.

 

2          Atıf yapılan standardlar ve/veya dokümanlar

Bu standardda diğer standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste halinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

 

 

 

 

TS No

Türkçe Adı

İngilizce Adı

TS 342

Yemeklik zeytinyağı - Muayene ve deney yöntemleri

Methods of analysis for edible olive oils

TS 545

Ayarlı çözeltilerin hazırlanması

Preparation of standard solutions for volumetric analysis

TS 894

Yemeklik bitkisel yağlar - Muayene metodları

Methods of analysis for edible oils of vegetable origin

TS EN ISO 661*

Hayvansal ve bitkisel yağlar - Analiz numunesinin hazırlanması

Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample

TS 1607 EN ISO 662

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Rutubet ve uçucu madde tayini

Animal and vegetable fast and oils - Determination of moisture and volatile matter content

TS  EN ISO 663*

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Çözünmeyen safsızlık içeriğinin tayini

Animal and vegetable fats and oils -Determination of insoluble impurities content

TS 2104

Belirteçler - Belirteç çözeltileri hazırlama yöntemleri

Indicators - Methods of preparation of indicator solutions

TS EN ISO 3696

Su - Analitik laboratuvarında kullanılan - Özellikler ve deney metotları

Water for analytical laboratory use -Specification and test methods

TS 4504 EN ISO 5509

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Yağ asitleri metil esterlerinin hazırlanması

Animal and vegetable fats and oils - Preparation of methyl esters of fatty acids

TS 4664 EN ISO 5508

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Yağ asitleri metil esterlerinin gaz kromatografisiyle analizi

Animal and vegetable fats and oils -Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids

TS 4960 EN ISO 6320

Hayvansal ve bitkisel yağlar - Kırılma indisi tayini

Animal and vegetable fats and oils - Determination of refractive index

TS 4961 EN ISO 3961

Hayvansal ve bitkisel yağlar - İyot sayısı tayini

Animal and vegetable fats and oils -  Determination of iodine value

TS 4962 EN ISO 3657

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Sabunlaşma sayısının tayini

Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value

TS 4963

Hayvansal ve bitkisel yağlar - Sabunlaşmayan maddelerin tayini

Animal and vegetable oils and fats - Determination of unsaponifiable matter

TS EN ISO 3960*

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Peroksit değeri tayini

Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value

TS 5038

Hayvansal ve bitkisel yağlar - Sabun miktarının tayini

Animal and vegetable fats and oils -Determination of soap content

TS 5039

Hayvansal ve bitkisel yağlar - Mineral yağ aranması ve miktarının tayini

Animal and vegetable fats and oils -Determination and detection of mineral oil

TS 6182

Meyve, sebze ve mamulleri - Kurşun miktarı tayini alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot

Fruits, vegetables and derived products - Determination of lead content - Flameless atomic absorption spectrometric method

TS 7060 EN ISO 5555

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Numune alma

Animal and vegetable fats and oils - Sampling

TS No

Türkçe Adı

İngilizce Adı

TS EN ISO 12228

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar -Tek tek ve toplam sterol içeriğinin tayini - Gaz kromatografik yöntem

Animal and vegetable fars and oils -Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method

TS 11359

Ambalajlanmış madde ve mamuller - Kütle ve hacimlerinin kontrol esasları

Determination of mass and volume of the pre - packed goods

 

3          Terimler ve tarifler

 

3.1       Yemeklik ayçiçek yağı

Ayçiçek  (Helianthus annuus L.) bitkisinin tohumlarından presleme, özütleme vb. işlemlerden geçirildikten sonra rafinasyona tabi tutularak elde edilen, gerektiğinde mevzuatına uygun katkı maddesi ve vitamin eklenmiş, berrak, sıvı hâlde ve yağ asitleri yapısı değiştirilmek üzere esterleştirilmemiş yağ.

 

3.2       Yabancı madde

Yemeklik ayçiçek yağında kendisinden başka bulunan gözle görülebilir her türlü madde.

 

4          Sınıflandırma ve özellikler

 

4.1       Sınıflandırma

 

4.1.1       Sınıflar

Ayçiçek yağı elde edildiği bitki tipine ve üretimde uygulanan yöntemlere  göre;

-          Sınıf 1  (Ayçiçek yağı),

-          Sınıf 2  (Orta oleik asit içerikli ayçiçek yağı),

-          Sınıf 3  (Yüksek oleik asit içerikli ayçiçek yağı)

olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

 

4.2       Özellikler

 

4.2.1       Duyusal özellikler

Ayçiçek yağı, açık sarı renkte, berrak, kendine özgü tat, koku ve akışkanlıkta olmalı ve yabancı madde içermemelidir.

 

4.2.2       Kimyasal ve fiziksel özellikler 

Ayçiçek yağının kimyasal ve fiziksel özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

 


Çizelge 1 - Ayçiçek yağının kimyasal ve fiziksel özellikleri

 

Özellik

Değer

Sınıf 1

Sınıf 2

Sınıf 3

Özgül ağırlık

0,918 - 0,923
(20 oC/ 20 oC su)

0,914 - 0,916
(20 oC/ 20 oC su)

0,909 - 0,915
(25 oC/20 oC su)

Kırılma indisi, (nD)

1,461 - 1,468 (40 oC)

1,461 - 1,471

(25 oC)

1,467 - 1,471 (25 oC)

Sabunlaşma sayısı, (mg KOH/g)

188 -194

190 - 191

182 - 194

İyot sayısı

118 -141

94 - 122

78 - 90

Sabunlaşmayan madde, (g/kg), en çok

15

Yağ asitleri bileşimi, (toplam metil esteri cinsinden), % (m/m)

 -Laurik asit (C12:0), en çok

0,1

-

-

 -Miristik asit (C14:0), en çok

0,2

1,0

0,1

 -Palmitik asit (C16:0)

5,0 -7,6

4,0 - 5,5

2,6 - 5,0

 -Palmitoleik asit (C16:1), en çok

0,3

0,05

0,1

 -Margarik asit (C17:0), en çok

0,2

0,05

0,1

 -Heptadesenoik asit (C17:1), en çok

0,1

0,06

0,1

 -Stearik asit (C18:0)

2,7 - 6,5

2,1 - 5,0

2,9 - 6,2

 -Oleik asit (C18:1)

14,0 - 39,4

43,1 - 71,8

75 - 90,7

 -Linoleik asit (C18:2)

48,3 - 74,0

18,7 - 45,3

2,1 - 17,0

 -Linolenik asit (C18:3), en çok

0,3

0,5

0,3

 -Araşidik asit (C20:0)

0,1 - 0,5

0,2 - 0,4

0,2 - 0,5

- Gadeloik asit (C20:1)

0-0,3

0,2 – 0,3

0,1 – 0,5

 -Behenik asit (C22:0)

0,3  - 1,5

0,6 - 1,1

0,5 - 1,6

 -Erusik asit (C22:1), en çok

0,3

-

0,3

 -Dekosedienoik asit (C22:2), en çok

0,3

0,09

-

 -Lignoserik asit (C24:0), en çok

0,5

0,3 - 0,4

0,5

Rutubet ve uçucu madde, % (m/m), en çok

0,2

Çözünmeyen safsızlıklar, % (m/m), en çok

0,05

Sabun oranı, % (m/m), en çok

0,005

Serbest yağ asitleri, (oleik asit cinsinden), % (m/m), en çok

0,3

Peroksit sayısı, milieşdeğer (O2/kg), en çok

10

Mineral yağ (ppb), en çok

50

Kurşun (mg/kg), en çok

0,1

Sterol bileşimi (toplam sterol yüzdesi olarak)

-      Kolesterol, en çok

0,7

0,1 – 0,2

0,5

-      Brassikasterol, en çok

0,2

0,1

0,3

-      Kampasterol, en çok

6,5 - 13

9,1- 9,6

5,0 - 13,0

-      Stigmasterol, en çok

6,0 - 13

9,0 - 9,3

4,5 - 13,0

-      Beta – sitosterol, en çok

50,0 - 70,0

56,0 - 58,0

42,0 - 70,0

-      Delta - 5 - avanesterol, en çok

En çok 6,9

4,8 - 5,3

1,5 - 6,9

-      Delta - 7 - stigmastenol, en çok

6,5 - 24,0

7,7 - 7,9

6,5 - 24,0

-      Delta - 7 - avanesterol, en çok

3,0 - 7,5

4,3 - 4,4

En çok 9,0

-      Diğerleri, en çok

En çok 5,3

5,4 - 5,8

3,5 - 9,5

-      Toplam sterol (mg/kg)

2400 - 5000

-

1700 - 5200

 

4.3       Özellik, muayene ve deney madde numaraları

Ayçiçek yağlarının özelikleri ile bunların muayene ve deneylerine ait madde numaraları Çizelge 2’de verilmiştir.

 

Çizelge 2 – Özellik, muayene ve deney madde numaraları

 

Özellik

 

Özellik madde no

 

Muayene ve

deney madde no

Piyasaya arz

6

5.2.2

Duyusal özellikler

 4.2.1

5.2.1

Özgül ağırlık

 4.2.2

5.3.1

Kırılma indisi

 4.2.2

5.3.2

Sabunlaşma sayısı

 4.2.2

5.3.3

İyot sayısı

 4.2.2

5.3.4

Sabunlaşmayan madde

 4.2.2

5.3.5

Yağ asitleri bileşimi

 4.2.2

5.3.6

Rutubet ve uçucu madde

 4.2.2

5.3.7

Çözünmeyen safsızlıklar

 4.2.2

5.3.8

Sabun oranı

 4.2.2

5.3.9

Serbest yağ asitleri

 4.2.2

5.3.10

Peroksit sayısı

 4.2.2

5.3.11

Mineral yağ

 4.2.2

5.3.12

Kurşun içeriği

4.2.2

5.3.13

Sterol içeriği

4.2.2

5.3.14

 

5          Numune alma, muayene ve deneyler

 

5.1       Numune alma

Ambalaj büyüklüğü, sınıfı, parti veya seri kod numarası aynı olan ve bir seferde muayeneye sunulan ayçiçek yağları bir parti sayılır. Partiden numune TS 7060 EN ISO 5555’e göre alınır.

 

5.2       Muayeneler

 

5.2.1       Duyusal muayene

Ayçiçek yağının, görünüş ve berraklığı TS 894'e göre (40°C’ta) bakılarak, tadı ve kokusu ise tadılarak ve koklanarak muayene edilir ve sonucun Madde 4.2.1'e uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.2.2       Ambalaj muayenesi

Ambalaj muayenesi, TS 11359’a göre yapılır ve sonucun Madde 6.1 ve Madde 6.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3       Deneyler

Deneylerde TS EN ISO 3696’ya uygun damıtık su veya buna eş değer saflıktaki su kullanılmalıdır. Kullanılan reaktiflerin tümü analitik saflıkta olmalı, ayarlı çözeltiler TS 545'e, belirteç çözeltiler TS 2104'e, analiz numunesi ise TS EN ISO 661’e göre hazırlanır.

 

5.3.1       Özgül ağırlık tayini

Özgül ağırlık tayini, TS 894’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.2       Kırılma indisi tayini

Kırılma indisi tayini, TS 4960 EN ISO 6320’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.3       Sabunlaşma sayısı tayini

Sabunlaşma sayısı tayini, TS 4962 EN ISO 3657’ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.4       İyot sayısı tayini

İyot sayısı tayini, TS 4961 EN ISO 3961’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.5       Sabunlaşmayan madde tayini

Sabunlaşmayan madde tayini, TS 4963’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.6       Yağ asitleri bileşimi tayini

Yağ asitleri bileşimi tayini, TS 4504 EN ISO 5509’a göre hazırlanan numunelerde TS 4664 EN ISO 5508'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.7       Rutubet ve uçucu madde tayini 

Rutubet ve uçucu madde tayini, TS 1607 EN ISO 662'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.8 Çözünmeyen safsızlıklar tayini

Çözünmeyen safsızlıklar tayini, TS EN ISO 663'e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.9       Sabun oranı tayini

Sabun oranı, TS 5038’e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.10    Serbest yağ asitleri tayini

Serbest yağ asitleri tayini, TS 342'ye göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.11    Peroksit sayısı tayini

Peroksit sayısı tayini, TS EN ISO 3960'a göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.12    Mineral yağ tayini

Mineral yağ tayini, TS 5039’a göre yapılır ve sonucun 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.13    Kurşun tayini

Kurşun tayini, TS 6182’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.3.14    Sterol  tayini

Sterol  tayini, TS EN ISO 12228’e göre yapılır ve sonucun Madde 4.2.2’ye  uygun olup olmadığına bakılır.

 

5.4       Değerlendirme

Muayene ve deney sonuçlarının her biri bu standarda uygunsa parti standarda uygun sayılır.

 

5.5       Muayene ve deney raporu

Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

-         Firmanın adı ve adresi,

-         Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı,

-         Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları görev ve meslekleri,

-         Numunenin analize alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi, kullanılan yöntem,

-         Numunenin tanıtılması,

-         Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları,

-         Analiz sonuçları,

-         Standarda uygun olup olmadığı,

-         Rapora ait seri numarası ve tarih, her sayfanın numarası ve toplam sayfa sayısı.

 

6          Piyasaya arz

 

6.1       Ambalajlama

Ayçiçek yağı mevzuatına uygun ambalajlarda piyasaya arz edilir.

 

6.2       İşaretleme

Yağların ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmamalı veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.

 

-            İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı  ibaresinin yazılması),

-           Bu standardın işaret ve numarası ( TS 886 şeklinde),

-           Mamul adı (Yemeklik ayçiçek yağı),

-           Sınıfı,

-           Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

-           Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

-           Net kütlesi  (en az g veya kg olarak),

-           Firmaca tavsiye edilen son tüketim tarihi,

-           Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı).

 

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

 

7          Çeşitli hükümler

İmalatçı veya satıcı bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği ayçiçek yağı için istendiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermeye veya göstermeye mecburdur. Bu beyannamede satış konusu ayçiçek yağının;

 

-          Madde 4'teki özelliklere uygun olduğunun,

-          Madde 5'teki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun

belirtilmesi gerekir.

 

Not - Bu standardda yer almayan hususlarda, Türk Gıda Kodeksi hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898047 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898047 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?