Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 09.07.2014-29055 Resmi Gazete

DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ ÜRETİMİ, DOĞADAN TOPLANMASI VE İHRACATINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doğal çiçek soğanlarının yeniden ihracatına Bakanlıkça izin verilebilir.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(ç) bendi” ifadesi, “(c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293417 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293417 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?