Donatım ve isletme malzemeleri (Genelge 2010/28)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-10.06-01 29/6/2010
Konu : Donatım ve isletme malzemeleri
GENELGE
(2010/28)
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’ın "Deniz ve Hava Ulasım Araçlarına ait
Donanım ve İsletme Malzemesi" baslıklı 97 nci maddesi geregince muafiyet tanınan deniz ve hava ulasım araçları tarafından yabancı limanlar ve meydanlardan kendi ihtiyaçları için getirilen veya hava ulasım araçları için Ulastırma Bakanlıgınca yetkilendirilen hava aracı bakım kurulusları tarafından getirilen donatım ve isletme malzemesine iliskin gümrük islemleri asagıda belirtilen sekilde yapılacaktır.
Hava Ulasım Araçlarında Kullanılan Donatım ve İsletme Malzemesi Mezkur Karar’ın 97 nci maddesi ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlügü Teskilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4, 8, 14 ve 31 inci maddeleri geregince Müstesarlıgımız ile adı geçen Genel Müdürlük tarafından gümrük muafiyetine tabi isletme ve donatım malzemesine iliskin liste olusturulmustur.(Ek 1). Bu çerçevede, hava yolu sirketleri ile hava aracı bakım kuruluslarının söz konusu liste kapsamındaki talepleri Sivil Havacılık Genel Müdürlügünce degerlendirilerek uygun bulunanların yazılı olarak bildirilmesi dogrultusunda serbest dolasıma giris islemleri gerçeklestirilecektir.
Sivil Havacılık Genel Müdürlügünce verilen iznin belirli bir süreye tabi kılınması
durumunda, izin süresi içinde muafiyete konu esyanın serbest dolasıma giris islemine
baslanması gerekmektedir. Deniz Ulasım Araçlarında Kullanılan Donatım ve İsletme Malzemesi Denizcilik Müstesarlıgı ve Müstesarlıgımızca donatım ve isletme malzemesine iliskin 1 ve 2 no.lu liste müstereken olusturulmustur(Ek-2). 2 no.lu liste kapsamındaki milli gemilerin ihtiyaçları için yabancı limanlardan, yabancı bayraklı gemilerin Türk limanlarından aldıkları veya kendi içlerinde getirdikleri ve geminin Türk tersanelerinde tadilatı, bakımı ve onarımı için kullanılan Türkiye'de serbest dolasıma girmemis gemi sac ve profillerinin belirlenen amaç dısında kullanımını önlemek üzere, Ek-3'de yer alan belgenin Denizcilik Müstesarlıgına baglı ilgili bölge müdürlügü veya liman baskanlıgınca doldurularak ilgili gümrük müdürlügüne ibrazını müteakip gümrük islemleri sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca, hava ve deniz ulasım araçlarında kullanılan donatım ve isletme malzemelerinin
serbest dolasıma giris islemlerinde aynı Kararın 112 nci maddesi geregi, diger mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümlerin dikkate alınmaması hususunda gereken titizligin gösterilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
EKLER
Ek 1. Havacılık esya listesi
Ek 2. Denizcilik esya listesi (6 sayfa)
Ek 3. Yazı örnegi
DAGITIM
Merkez ve Tasra Teskilatına
 
EK-1
Havayolu Şirketleri ile Hava Aracı Bakım Kuruluslarına ait İşletme Donatım Malzemesi Listesi
3819.00.00.00.00
3820.00.00.00.00
3917.29.00.20.00
3917.31.00.10.00
3917.33.00.00.00
3917.39.00.20.00
3917.40.00.00.11
3917.40.00.00.12
3917.40.00.00.19
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.19
4008.29.00.10.00
4009.12.00.10.00
4009.22.00.10.00
4009.32.00.10.00
4009.42.00.10.00
4011.30.00.10.00
4012.13.00.10.00
4012.20.00.10.00
4016.10.00.11.00
4016.10.00.12.00
4016.10.00.19.00
4016.93.00.11.00
4016.93.00.12.00
4016.93.00.19.00
4016.94.00.00.00
4016.99.91.90.11
4016.99.97.19.11
4016.99.97.90.11
4017.00.00.91.00
4823.90.85.20.00
6307.20.00.00.00
6812.99.10.10.00
6812.99.90.10.00
6813.20.00.21.00
7007.11.10.00.19
7007.11.10.00.29
7304.31.20.10.00
7304.31.80.10.00
7304.39.52.10.00
7304.39.58.10.00
7304.39.92.10.00
7304.39.93.10.00
7304.39.98.10.00
7304.41.00.10.00
7304.49.95.10.00
7304.49.99.10.00
7304.51.81.10.00
7304.51.89.10.00
7304.59.92.10.00
7304.59.93.10.00
7304.59.99.10.00
7304.90.00.10.00
7306.30.11.10.00
7306.30.19.10.00
7306.30.41.10.00
7306.30.49.10.00
7306.30.72.10.00
7306.30.77.10.00
7306.30.80.10.00
7306.40.20.10.00
7306.40.80.10.00
7306.50.20.10.00
7306.50.80.10.00
7306.61.92.10.00
7306.61.99.10.00
7306.69.10.10.00
7306.69.90.10.00
7307.99.10.00.00
7318.15.90.00.11
7318.15.90.00.12
7318.23.00.00.00
7318.24.00.00.00
7324.10.00.00.00
7326.20.30.00.00
7326.20.50.00.00
7326.20.80.00.00
7326.90.98.00.00
7608.10.00.10.11
7608.10.00.10.12
7608.20.20.10.00
7608.20.81.10.00
7608.20.89.10.00
8108.90.90.00.00
8302.10.00.00.00
8302.20.00.00.00
8302.42.00.00.00
8302.49.00.00.00
8302.60.00.00.00
8407.10.00.10.11
8407.10.00.10.12
8408.90.27.10.00
8408.90.41.10.00
8408.90.43.10.00
8408.90.45.10.00
8408.90.47.10.00
8408.90.61.10.00
8408.90.65.10.00
8408.90.67.10.00
8408.90.81.10.00
8408.90.85.10.00
8408.90.89.10.00
8409.10.00.10.00
8411.11.00.10.00
8411.12.10.10.00
8411.12.30.10.00
8411.12.80.10.00
8411.21.00.10.00
8411.22.20.10.00
8411.22.80.10.00
8411.81.00.10.00
8411.82.20.10.00
8411.82.60.10.00
8411.82.80.10.00
8411.91.00.10.00
8411.99.00.10.00
8412.10.00.10.00
8412.21.20.10.00
8412.21.80.10.00
8412.29.20.10.00
8412.29.81.10.00
8412.29.89.10.00
8412.31.00.10.00
8412.39.00.10.00
8412.80.80.10.00
8412.90.20.10.00
8412.90.40.10.00
8412.90.80.20.00
8413.19.00.10.00
8413.20.00.10.00
8413.30.20.10.00
8413.30.80.10.00
8413.50.20.10.00
8413.50.40.10.00
8413.50.61.10.00
8413.50.69.10.00
8413.50.80.10.00
8413.60.20.10.00
8413.60.31.10.00
8413.60.39.10.00
8413.60.61.10.00
8413.60.69.10.00
8413.60.70.10.00
8413.60.80.10.00
8413.70.21.10.00
8413.70.29.10.00
8413.70.30.10.00
8413.70.35.10.00
8413.70.45.10.00
8413.70.51.10.00
8413.70.59.10.00
8413.70.65.10.00
8413.70.75.10.00
8413.70.81.10.00
8413.70.89.10.00
8413.81.00.00.00
8413.91.00.00.00
8414.10.20.00.00
8414.10.25.10.00
8414.10.81.10.00
8414.10.89.10.00
8414.20.80.10.00
8414.30.20.10.00
8414.30.81.10.00
8414.30.89.10.00
8414.51.00.10.00
8414.59.20.10.00
8414.59.40.10.00
8414.59.80.10.00
8414.80.11.10.00
8414.80.19.10.00
8414.80.22.10.00
8414.80.28.10.00
8414.80.51.10.00
8414.80.59.10.00
8414.80.73.10.00
8414.80.75.10.00
8414.80.78.10.00
8414.80.80.10.00
8414.90.00.10.00
8415.81.00.10.00
8415.82.00.10.00
8415.83.00.10.00
8415.90.00.10.00
8418.10.20.00.00
8418.10.80.00.00
8418.30.20.00.00
8418.30.80.00.00
8418.40.20.00.00
8418.40.80.00.00
8418.61.00.00.00
8418.69.00.10.00
8418.69.00.91.00
8418.69.00.99.00
8419.50.00.00.00
8419.81.20.00.11
8419.81.20.00.19
8419.81.80.00.00
8419.90.85.90.13
8421.19.20.10.00
8421.19.70.10.00
8421.21.00.00.00
8421.23.00.00.00
8421.29.00.00.11
8421.29.00.00.19
8421.31.00.10.00
8421.39.20.10.00
8421.39.60.10.00
8421.23.00.00.00
8424.10.00.00.00
8425.11.00.00.00
8425.19.00.00.00
8425.31.00.00.19
8425.39.00.00.90
8425.42.00.00.00
8425.49.00.00.00
8426.99.00.10.00
8428.10.20.10.00
8428.10.80.10.00
8428.20.20.10.00
8428.20.80.10.00
8428.33.00.10.00
8428.39.20.10.00
8428.39.90.10.00
8428.90.91.00.00
8443.32.10.20.00
8471.41.00.10.00
8471.49.00.10.00
8471.50.00.10.00
8471.60.60.10.00
8471.60.70.10.00
8471.70.20.10.00
8471.70.30.10.00
8471.70.50.10.00
8471.70.70.10.00
8471.70.80.10.00
8471.70.98.10.00
8479.90.20.10.00
8479.90.20.90.11
8479.90.20.90.19
8479.90.80.10.00
8479.90.80.80.11
8479.90.80.90.19
8481.10.19.00.00
8481.20.10.00.00
8481.30.91.00.00
8481.80.99.00.19
8483.10.21.10.00
8483.10.25.10.00
8483.10.29.10.00
8483.10.50.10.00
8483.10.95.10.00
8483.30.32.10.00
8483.30.38.10.00
8483.30.80.10.00
8483.40.21.10.00
8483.40.23.10.00
8483.40.25.10.00
8483.40.29.10.00
8483.40.30.10.00
8483.40.51.10.00
8483.40.59.10.00
8483.40.90.10.00
8483.50.20.00.11
8483.50.20.00.12
8483.50.80.00.11
8483.50.80.00.12
8483.60.20.10.00
8483.60.80.10.00
8483.90.20.10.00
8483.90.81.10.00
8483.90.89.10.00
8484.10.00.00.11
8484.10.00.00.19
8484.20.00.00.00
8484.90.00.00.00
8501.20.00.11.00
8501.40.80.11.00
8501.20.00.12.00
8501.31.00.10.11
8501.31.00.10.12
8501.32.20.11.00
8501.32.80.11.00
8501.32.80.12.00
8501.33.00.10.00
8501.33.00.21.00
8501.33.00.22.00
8501.33.00.23.00
8501.34.92.20.00
8501.34.98.20.00
8501.40.20.11.00
8501.40.20.19.00
8501.40.80.12.00
8501.51.00.10.00
8501.52.20.10.00
8501.52.30.10.00
8501.52.90.10.00
8501.53.50.00.00
8501.53.81.10.00
8501.61.20.10.00
8501.61.80.10.00
8501.62.00.11.00
8501.62.00.12.00
8501.62.00.13.00
8501.63.00.00.00
8502.11.20.10.00
8502.11.80.10.00
8502.12.00.11.00
8502.12.00.12.00
8502.12.00.13.00
8502.13.20.10.00
8502.13.40.10.00
8502.13.80.10.00
8502.20.20.10.00
8502.20.40.10.00
8502.20.60.10.00
8502.20.80.10.00
8502.31.00.11.00
8502.31.00.12.00
8502.31.00.13.00
8502.39.20.21.00
8502.39.20.22.00
8502.39.20.23.00
8502.39.80.11.00
8502.39.80.12.00
8502.39.80.13.00
8502.40.00.10.00
8504.10.20.10.00
8504.10.80.10.00
8504.31.21.00.00
8504.31.29.00.00
8504.31.80.10.00
8504.31.80.90.11
8504.31.80.90.19
8504.32.20.00.00
8504.32.80.10.00
8504.32.80.90.00
8504.33.00.00.00
8504.40.30.20.00
8504.40.40.10.00
8504.40.55.10.00
8504.40.81.10.00
8504.40.84.10.00
8504.40.88.10.00
8504.40.90.10.00
8504.50.20.10.00
8504.50.95.00.00
8507.10.41.00.00
8507.10.49.00.00
8507.10.92.00.00
8507.10.98.00.00
8507.20.41.00.00
8507.20.49.00.00
8507.20.92.00.00
8507.20.98.00.00
8507.30.20.00.00
8507.30.81.00.00
8507.30.89.00.00
8507.40.00.00.00
8507.80.20.00.00
8507.80.30.00.00
8507.80.80.00.00
8507.90.20.00.00
8507.90.30.00.11
8507.90.30.00.19
8507.90.90.00.11
8507.90.90.00.12
8507.90.90.00.19
8511.10.00.10.00
8511.20.00.10.00
8511.30.00.10.00
8511.40.00.10.00
8511.50.00.10.00
8511.80.00.10.00
8516.80.20.00.19
8517.70.11.10.00
8517.70.15.00.00
8517.70.19.00.11
8517.70.19.00.19
8518.10.30.00.00
8518.10.95.10.00
8518.10.95.90.00
8518.21.00.00.00
8518.22.00.00.00
8518.29.30.10.00
8518.29.95.00.00
8518.30.20.00.00
8518.30.95.10.00
8518.40.30.00.00
8518.40.81.00.00
8519.89.90.90.00
8521.10.20.00.00
8521.10.95.00.00
8526.10.00.00.11
8526.10.00.00.12
8526.10.00.00.19
8526.91.20.00.00
8526.91.80.00.11
8526.91.80.00.13
8526.91.80.00.19
8526.92.00.20.00
8528.41.00.00.00
8528.51.00.00.00
8528.61.00.00.00
8529.10.11.00.00
8529.10.31.10.00
8529.10.39.10.00
8529.10.65.10.00
8529.10.69.10.00
8529.10.80.10.00
8529.10.95.10.00
8529.90.65.10.00
8529.90.97.10.00
8531.10.95.00.00
8531.20.20.00.00
8531.20.40.00.11
8531.20.40.00.12
8531.20.95.00.00
8531.80.20.00.00
8531.80.95.10.00
8536.10.10.00.19
8536.10.50.00.19
8536.10.90.00.19
8536.50.80.00.18
8536.69.90.00.18
8537.10.99.00.19
8539.10.00.10.00
8543.70.90.00.19
8544.30.00.00.00
8803.10.00.00.00
8803.20.00.00.00
8803.30.00.00.00
8805.29.00.00.00
9001.90.00.11.00
9001.90.00.19.00
9002.90.00.11.00
9002.90.00.19.00
9014.10.00.00.00
9014.20.20.11.00
9014.20.20.91.00
9014.20.80.10.00
9014.20.80.90.00
9014.90.00.11.00
9014.90.00.19.00
9020.00.00.00.11
9020.00.00.00.12
9025.11.20.00.00
9025.11.80.00.11
9025.11.80.00.19
9025.19.20.11.00
9025.19.80.21.00
9025.80.40.10.00
9025.80.80.10.00
9025.80.20.10.00
9025.80.20.90.00
9025.90.00.11.00
9025.90.00.19.00
9026.10.21.10.00
9026.10.29.10.00
9026.10.81.10.00
9026.10.89.10.00
9026.20.20.10.00
9026.20.40.10.00
9026.20.80.10.00
9026.80.20.10.00
9026.80.80.10.00
9026.90.00.10.00
9029.10.00.10.00
9029.20.38.10.00
9030.10.00.10.00
9030.20.10.10.00
9030.20.30.10.00
9030.20.91.10.00
9030.20.99.10.00
9030.31.00.10.00
9030.32.00.10.00
9030.33.10.10.00
9030.33.91.10.00
9030.33.99.10.00
9030.39.00.11.00
9030.39.00.21.00
9030.40.00.10.00
9030.84.00.10.00
9030.89.30.10.00
9030.89.90.10.00
9030.90.20.00.00
9030.90.85.10.00
9031.80.32.00.00
9031.80.34.00.11
9031.80.34.00.19
9031.80.38.10.00
9031.80.91.10.00
9031.80.98.10.00
9031.90.20.00.11
9031.90.30.00.11
9031.90.85.10.00
9032.10.20.10.00
9032.10.81.10.00
9032.10.89.10.00
9032.20.00.10.00
9032.81.00.10.00
9032.89.00.00.00
9032.90.00.10.00
9032.90.00.90.00
9104.00.00.00.11
9104.00.00.00.19
9401.10.00.10.00
9401.10.00.90.00
9401.90.10.00.00
9403.20.20.00.00
9403.20.80.10.00
9403.20.80.90.00
9403.70.00.00.00
9405.10.21.00.00
9405.10.28.00.00
9405.10.91.50.00
9405.10.98.50.00
9405.60.20.00.00
9405.60.80.10.00
9405.92.00.00.00
9405.99.00.11.00
9405.99.00.12.00
EK-2
1. NO.LU LİSTE
A- İŞLETME MALZEMESİ (Demirbas Esya Dısında Kalan Tüketim ve Sarf Malzemeleri)
Sıra No: Esya Tanımı :
1 Kumanya
2 Tatlı su
SARF MALZEMELERİ/MÜSTEHLEK MALZEMELER
3 Temizlik malzemeleri (sabun, deterjan)
4 Kimyevi malzemeler (tasasidi, kısır giderici diger asitler)
5 Oksijen, asetilen, propan-bütan gazı, azot gazı
4 Klima ve sogutma sistemlerinde kullanılan asal gazlar (Freon12, Freon22,
Amonyak)
5 Tutya(magnezyum, çinko, alüminyum alasımlı)
6 Elektrod (muhtelif örtü karakterli)
7 Muhtelif cins contalar (klingerit, lastik, neopran, telli contalar, ambar kapakları ve
su geçirmez kapılar için lastik contalar)
8 Civatalar ve çubuklar
9 Tel (bakır, çelik, demir)
10 Zımpara (tas, kagıt, bez)
11 Macun (alıstırma macunları dahil)
12 Üstübü, Bez (salaspur)
13 Boya ve boya katkı maddeleri ve solventleri(yangına dayanıklı olan-fire retardant
paints, korozyon önleyici-anti corrosive, canlıların gemi karinasına yapısmasını
önleyici-Anti fouling, kendiliginden asınan-self polishing, tank boya
kaplaması-tank coating, ısı dayanımlı-heat resistant, tiner ve kumlu boya)
14 Epoksi tank kaplaması-epoxy tank coating, çoklu koruma sistemli boyalarmultiguard
sistemli, Sıvı filmi-Fluidfilm, kimyasallara dayanıklı-novacoat kaplama ve astar boya ve solventleri vs.gibi
15 Pil, ampul, muhtelif elektrik kablosu(klas onaylı), yanıcı ve parlayıcı gaz ortamlarda kullanılan explosion-proof aydınlatma armatürleri
16 İs elbiseleri, eldiven, baret
17 Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan kimyasal tozlar ve köpük yapan kimyasal katkılar (Karbon dioksit va azot gazları vs.gibi)
18 Kırtasiye Malzemeleri
19 Çimento
20 Esyaların muhafazasında kullanılmak amacıyla oluklu mukavva, kaba kagıt,
naylon, mukavva, tahta (lata) ve takoz vb. tüketimmalzemeleri
AKSAM VE YEDEK PARÇALAR
21 Dizel Yedekleri
22 Buhar Türbini Yedekleri
23 Rediktör Yedekleri
24 Sanzuman Yedekleri
25 DümenMakinası
26 DümenMakinası Yedekleri
27 Kargo Pompaları ve Yedekleri
28 Alternatörler
29 Alternatör Yedekleri
30 Elektrik Motorları Yedekleri
31 Kazan ve Techizatı Yedekleri
32 Separatör Yedekleri
33 Pompa Yedekleri
34 Otomatik kumanda yedekleri
35 Elektronik sistemyedekleri
36 Vinç ve ırgat yedekleri
37 Kreyn yedekleri (elektrik ve hidrolik olan parçaları dahil)
38 Sogutma ve buzluk mahalli yedekleri
39 Havalandırma (air-condition) yedekleri
40 Yangın pompaları Yedekleri
41 Elastik kaplin ve Yedekleri
B- DONATIM  MALZEMESİ (Gemilerin demirbas defterine kayıtlı olup, geminin
donanımı ile ilgili malzemelerdir)
42 Ana makinalar (Agır yakıt ve dizel-oil ile çalısan her türlü ana makine)
43 Ana Makinalara ait her türlü aksamve yedek parçalar
44 Redüktör ve sanzumanlar
45 Redüktör ve sanzumanlara ait yedek parçalar
46 Pervaneler(sabit kanatlı ve kontrol piçli pervaneler)
47 Kontrol piçli pervane kanatları
48 Pervane saftlar, ara saftlar
49 Saft yatakları
50 Kuyruk kovanları (Stern Tube)
51 Kuyruk kovanı conta ve ringleri
52 Her tip sogutucular
53 Turbo sarj ve yedekleri
54 Ana Makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri
55 Ana Makine için elektirikli ve mekanik kontrol ve kumanda sistemleri yedekleri
56 Ana makine liman ve emercensi dizel-elektrojen grupları
58 Jeneratörler, pompalar ve diger tahrikli sistemler için dizel motorlar
59 Dizel motorlar için tazyikli ve/veya tazyikli havalı ilk hareket motorları
60 Her türlü dizel motor yedekleri
61 Tazyikli hava kompresörleri (elektrik motorlu veya dizel tahrikli)
62 Tazyikli hava tüpleri ve teçhizatı
63 Agır yakıt separatörleri
64 Yag separatörleri
65 Dizel-oil ( DO ) (mazot) separatörleri
66 Sintine separatörleri
67 Agır yakıt, yag mazot ve sintine separatörleri yedekleri
68 Dümen makinası
69 Dümen makinası yedekleri
70 Kargo pompaları ve yedekleri (dsizel, hidrolik ve /veya elektrik motoru tahrikli,
komple)
71 Kargo pompaları (yalnız pompa)
72 Yangın pompaları
73 Yangın pompaları yedekleri
74 Servis pompaları (dsizel ve/veya elektrik motoru tahrikli, komple)
75 Servis pompaları yedekleri
76 Ana makine yardımcı makinalar için her türlü pompa ve yedekleri
77 Balast pompası ve yedekleri (elektrik motoru tahrikli)
78 Balast pompaları
79 Pis su arıtma cihazları ve yedekleri
80 Tatlı su üretme cihazları ve yedekleri
81 Katı artık yakma cihazları ve yedekleri
82 Sogutucular (sdizel motorları sogutma devreleri için (her tip)
83 Gaz türbinleri ve yedekleri
84 Nitrojen jeneratörü, inert-gaz üreticileri
85 Balast tank gaz ölçme sistemi
86 Fin stabilizatör (yalpa önleyici sistem ünitesi, anti-rol fin system unit)
87 Fener ve diger techizat, projektörler, reflektörler, ısıldaklar ve diger fenerler
88 Güvenlik valflari, termostatik valflar
89 Ahsap, alüminyumsaç direkler, krom veya galvaniz direk telleri bomlar, serenler,
gurcetelelar, makaralar
90 Garaj mahalli, ambarlar, sıhhı tesisat havalandırması, makine dairesi fanları,
körükler,
91 Stim(kızgın buhar) türbinleri ve yedekleri
GÜVERTE MAKİNA TEÇHİZATI
92 Güverte yük vinçleri, iskele vinçleri, hortum kreyni, kurtarma botu kreyni
93 Güverte yük vinçlerine ait hidrolik/elektrikli tahrik üniteleri ve yedekleri
94 Demir ve tonoz (kıç) ırgatları (elektrik/hidrolik tahrikli)
95 Demir ve Tonoz (Kıç) Irgatları (elektrik /hidrolik tahrik üniteleri ve yedekleri
96 Çapa zincirleri
97 Çapalar
98 Servis vinçleri (elektrik veya hidrolik motor tahrikli)
99 BordaMerdivenleri
100 Ambar çadırları, ambar musambaları, kapelalar(branda kılıfları),
101 Demir zinciri, bosalar, diger zincirler,
102 Güverte baglama sistemleri ve teçhizatı
103 Konteynerler baglama sistemleri ve teçhizatı (konteyner lashing sistemleri ve teçhizatı)
104 Konteynır istifleme ve baglantı sistemi teçhizatına ait akseseuar (lashing eyes(baglama askıları), lashing plates (baglama plakası), lashing bars(balgama demiri), turnbuckles(germe demiri), lashing wires(baglama halkaları), lashing chains(baglama demirleri), tension/compression elements(germe/sıkıstırma elemanları), twistlocks(pabuç), lockable stackingcones(ambar içi istifleme pabucu, twinlock, tension lever, lateral supports(yanal mesnet), cell guides accessories (konteyner kızagı donanımı) gibi.
105 Konteynerler (frigrofik konteynerler dahil )
106 Frigrofik konteynerler için elektrik baglantıları (socket ve kablosu)
107 Sürat teknesi ve kıçtan takma motoru, dümeni ve telleri, oturma minderi
108 Süvari merdiveni ve vardevelası
109 Deniz merdiveni ve vardevelası
110 Su kayagı, banana, hamburger, wake board ve çekme ipleri
111 Surf tahtası, diregi, yelkeni, ipleri kano ve kürekleri
112 Her türlü halat makaraları, babalar, kurtagzı, loçalar ve diger palamar teçhizat
113 Kilitler, fırdöndüler, makaralar, liftin uskurları vb.halat ve palamar aksesuarları
114 Yelkenler, yelken rayları, kilitleri , makaraları, döner roller
115 Çeki halatı (klas geregi)
116 Tel/çelik halatlar
117 Naylon/propilen halatlar
CAN KURTARMA TEÇHİZATI
118 Can filikaları (motorlu /motorsuz)
119 Kurtarma botları (rescue boat) (motorlu /motorsuz)
120 Serbest düsmeli filikalar (motorlu)
121 Filika mataforaları (davit)
122 Sisebilir can salları ve bunlara ait teçhizat
123 Dalma elbiseleri
124 Dalıs saatleri
125 Ahtapot (dalgıc agızlık ve regülatörleri) ve dalgıç aksesuarları
126 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama malzemeleri,
kimyasal maddelere dayanıklı eldiven, çizme ve digerleri
127 Isı koruma elbiseleri
128 İsaret fisekleri
129 Flemalar ve bayraklar
130 Seyir kitapları
131 Seyir haritaları
132 Sinyal lambaları (aldis lambası ve digerleri)
133 Projektörler ve yedekleri
134 Seyir fenerleri ve yedekleri
135 Halat atma aparatı
136 Megafonlar (her tip)
137 Gemi düdükleri ve sirenler
138 Can yelekleri
139 Can yelekleri bataryalı lambaları
140 Can yelekleri bantları
141 Can simidleri (ısıklı/ ısıksız)
YANGIN VE YANGIN ÖNLEME TEÇHİZATI
142 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemleri
143 Karbondioksit sabit yangın söndürme sistemlerine ait teçhizat ve yedekleri
144 Yangın önleme ve alarm indikatörleri
145 Yangın tertibatı, tüpleri, seyyar yangın cihazları, foam köpük, sipringler sistemi,
sabit yangın sistemi tüplerini tartma terazisi ve diger yangınla mücadele teçhizatı
(kanca, balta, yangın elbisesi (baslık, maske ve teneffüs cihazları ile birlikte) yangın
hortum ve baslıkları (nozul, aplikatör, hortum), yangın alarm, lokal söndürme
sistemi, yangın (itfaiyeci elbiseleri ve bunlara ait her türlü teçhizat
146 Yangın söndürme seyyar tüpleri (karbondioksit, köpük ve digerleri
147 Yangın söndürme köpükleri
148 Yangın monitörleri (su/köpük topları)
149 Yangın hortumları
150 Hortum nozulları, lansleri ve diger parçalar
SOGUTMA- ISITMA-HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VE TEÇHİZATI
151 Havalandırma (air-condition) üniteleri
152 Havalandırma kanal sistemleri techizatı ve baglantı parçaları
153 Havalandırma fanları
154 Duvar- tavan tipi sogutma /ısıtma ünitesi, cihazları ve yedekleri
155 Kalorifer kazanları
156 Kızgın buhar(stim) kazanları
157 Yag ısıtıcı üniteleri (termal oil-kızgın yag)
158 Brüler sistemli kazanlar
159 Elektrikli ısıtıcılar
SEYİR ALETLERİ
160 Sextantlar
161 Dürbünler
162 Gemi saatleri
163 Her türlü pergeller
164 Her türlü pertavsızlar
165 Cetveller (düz, paralel, digerleri)
166 Gönye, açı ölçer ve digerleri
167 Her türlü barometreler
168 Her türlü higrometreler
169 Termometreler (elektrikli veya standart tiplerde)
170 Yalpametreler
171 Gemi çanları (kampanalar)
172İ_saret fisekleri
173 Her türlü manyetik pusulalar
174 Refrektörlü manyetik pusulalar
175 Masa ve el kronometreleri
176 Azimut ölçü aleti
177 Gemi düdük ve sirenleri
178 Cam silicileri
179 Merkezi saat ve sistemleri ve yedekleri
180 Makine telgrafları ve yedekleri
181 Rüzgar hız, yön ölçme cihazları
182 Merkezi TV ve radyo anten sistemleri
SEYİR CİHAZLARI
183 Radar cihazları (arpa radar, TM ve Digerleri)
184 Radar transponder sistemleri
185 Radar cihazı yedekleri
186 Radar antenleri (komple veye yedekleri)
187 Cayropusulalar ve yedekleri
188 Cayropusula ripiterleri
189 Otopilot cihazları ve yedekleri
190 Her türlü pareketalar ve yedekleri
191 Elektrikli iskandil cihazları (Echosounder - Echograph) ve yedekleri
192 GPS cihazları ve yedekleri, GPS Interface üniteleri
193 NAVTEX cihazları ve yedekleri
194 EPIRB cihazları ve yedekleri
195 Elektrikli harita sistemleri/ ECDIS ve yedekleri
196 Sonar sistemleri ve yedekleri
MUHAREBE CİHAZLARI
197 SSB radyo-telefon sistemleri ve yedekleri
198 GMDSS Muhabere sistemleri ve yedekler, küresel deniz tehlike ve güvenlik sistemi
 (global maritime distress and safety system)
199 DCS vardiya alıcıları
200 INMERSAT Muhabere cihazları ve yedekleri (uluslararası denizcilik
uyduları-International maritime satellites)
201 Telex cihazları
202 Yazıcılar
203 Bilgisayarlar
204 VHF radyo telefon cihazları (Sabit ve el) ve yedekleri
205 Alarm panelleri
206 Muhabere cihazlarına ait her tip antenler
207 Muhabere cihazlarına ait her tip kablolar ve baglantı malzemeleri
208 Bataryasız (SP) telefon sistemleri, teçhizatı ve yedekleri
209 Dahili muhabere sistemleri (Talk-Back), teçhizatı ve yedekleri
210 Exchange telefon sistemleri
211 Jenaratörler ve yedekleri
212 Voltaj regülatörleri
213 Transformatörler
214 Sarj redresörleri
215 Konvantörler
216 Gemi kabloları (her tip)
217 Elektrik armatürleri (fis, priz, buat ve digerleri)
218 Aydınlatma armatürleri (reflektörler, masa-duvar-tavan lambaları ve digerleri)
219 Jeneratör panoları
220 Tevzi panoları
221 Aydınlatma panoları
222 Salterler (her tip)
223 Bilgisayar sistemleri
224 Sigortalar (her tip)
225 Ölçü aletleri (voltmetre, ampermetre, frekansmetre ve digerleri)
YASAMA MAHALLİ TEÇHİZATI VE MALZEMELER
226 Yanmaz paneller
227 Yanmaz kapılar
228 Gaz geçirmez kapılar
229 Kaporta kapılar
230 Yanmaz tavan panelleri
231 Tas/cam Yünü
232 Panel-kapı-tavan baglantı malzemeleri
233 Otomatik kapı kapama - kilitleme tertibatları
234 Pencereler ve lumbuzlar (komple)
235 Pencere ve lumbuz camları
236 Kapı kilit- mentese ve aksesuarları
237 Günes minderleri, günes armutları, sandalye ve sezlongları
238 Toplanabilir günes tenteleri ve yagmur tenteleri,
239 _ç salon, dıs güverte yemek ve oturma masaları, koltuk ve sandalyeler,
240 Salon resimleri, tablolar, süsler, aplikler, perdeler, saatler,
241 Kamara ve salon mobilyaları
242 Banyo - tuvalet modül sistemleri ve aksearları
243 Dusa kabin, lavabo, klozet rezervuar, banyo küveti, jakuziler, ayna askılar, dolaplar
vs.
244 Sıhhi tesisat armatürleri
245 Ekmek makinesi, buz makinesi bıçak bileme makinesi,
246 Kamaralardaki su ısıtıcıları, buzdolabı ve buz kovaları, çelik kasalar,
247 Yer dösemeleri (halı, vınil, kauçuk ve diger malzemeden mamûl)
248 Seramik ve fayanslar
249 Perdeler ve döseme malzemesi (yanmaz veya standart)
250 Daktilolar, yazı ve hesap makinaları (standart veya elektrikli)
251 Buzdolapları
252 TV cihazları
253 Radyo - CD- DVC(radyo pikap, DVD, VCD teçhizatı -video kameraları, merkezi
müzik, TV, DVD, VCD sistemi anten ve teferruatı) oyun makinaları, çocuklar için
atlı karınca vs.
254 Kamara yatak malzemeleri (somya, çarsaf, battaniye ve digerleri)
255 Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri
MUTFAK MALZEMESİ
256 Kuzineler-fırınlar (elektrikli veya gazlı)
257 Servis bankoları
258 Dolaplar
259 Kıyma makinaları ve yedekleri
260 Patates soyma makinaları ve yedekleri
261 Derin dondurucular
262 Buzdolapları
263 Yemek Pisirmemalzemeleri (tencere, tava vs.)
264 Servis takımları (tabak, çatal, bıçak, kasık ve digerleri)
265 Tost makinaları
266 Kahve ve çay hazırlama makinaları
267 Bulasık makinaları
268 Dondurma makinaları
269 Ölçü ve tartı aletleri
ÇAMASIRHANE VE TEMİZLİK TEÇHİZATI
270 Çamasır makinaları ve yedekleri
271 Çamasır kurutma makinaları ve yedekleri
272 Ütüler
273 Elektrik süpürgeleri
274 Cila makinaları
ATÖLYE VE MAKİNA TEÇHİZATI VE TAKIMLARI
275 Torna tezgahlan ve yedekler
276 Freze tezgahları ve yedekleri
277 Boru bükme makinaları (manuel ve/veya otomatik/ programlı)
278 Matkaplar (elektrikli veya el)
279 Mengeneler
280 Galvaniz ve plastik su devre boruları, plastik boru kaynak makinası,
281 El planyası, agaç kesme makinesi, sunta kesme makinesi,
282 Seyyar fanlar, vantilatörler
283 Pafta Takımları
284 El aletleri (her tip anahtarlar, lokma takımları, pergeller, mikrometreler v.s.)
285 Voltaj regülatörü, trafolar, sarj redrösörleri
286 Elektrikli ölçü aletleri (avometre, ampermetre ve digerleri)
287 Gaz ölçme aletleri
288 Kargo test cihazları (yakıt ve digerleri için)
289 Boyama makinaları
290 Taslama makinaları ve taslama tezgahları
291 Tork anahtarları
292 Krikolar (hidrolik ve mekanik)
293 Caraskallar (elektrikli ve el kumandalı)
294 Tavan vinçleri
295 Elektrik kaynak makina ve redresörleri
296 Oksijen kaynak takımlan
297 Asetilen kesme makinaları
298 Elektrodlar ve kaynak teklleri
299 Çelik saç, profil ve digerleri
300 Boya ve boya katkı maddeleri
301 Yüzey yag temizleme kimyasal maddeleri saç kesme makinaları (optik ve/veya
CNC)
302 Tozaltı kaynak makinaları
303 Gazaltı kaynak makinaları
304 Fork-Lift
305 İskele vinçleri (her tip)
306 Yüzer vinçler (çekilebilir ve/veya kendinden hareketli)
ÖLÇME - KONTROL - KUMANDA - KORUMA TEÇHİZAT ve SİSTEMLERİ
307 Kargo, balast-servis tankları seviye-ısı-basınç ölçme sistemler ve yedekleri
308 Gaz ölçme cihazları ve yedekleri
309 Yag monitörleri ve yedekleri
310 Makina dairesi kontrol-kumanda sistemleri (makina dairesi kontrol odası sistemleri)
311 Kimyasal madde yıkama üniteleri ve bunlara ait kimyasal yıkama madddeleri
312 Kargo analiz cihazları ve yedekleri
313 Kimyasal maddelere dayanıklı çizme-eldiven ve digerleri
2. NO.LU LİSTE
ESYA İSMİ GT_P
Gemi Sacı 7208.51.98.90.00
7208.52.99.90.00
Gemi Kösebendi 7216.21.00.10.00
7216.22.00.10.00
Bantlı lama 7216.10.00.10.11
7216.10.00.10.12
EK-3
............ Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne
Asagıda kayıtlı gemiye ait yine asagıda bilgileri yer alan 2010/.... sayılı Genelgenin Ek 2.
No.lu Listesi kapsamı esyanın 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 97 nci maddesi kapsamında muafen serbest
dolasıma giris islemlerinin yapılması uygun bulunmustur..../.../20...
Bilgi ve geregini arz ederim.
İmzalayanın Adı-Soyadı/Unvanı/İmzası/Mühür
GEMİNİN
Adı ve Tipi
IMO No
Sahibi veya İsleten Temsilci veya Kurulus
Teknik Kütük Limanı/No
ESYANIN
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
ve Tanımı
İthal Edildigi Ülke
Fatura Tarih ve No
Birim Miktar
Toplam Miktar
Toplam Tutar
Muafiyet Belge Tarihi ve No
İlgili Gümrük İdaresinin Adı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293702 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293702 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?