"Dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" ithalatında KDV uygulaması (Gümrük Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı        : B.21.0.GGM.0.04.00.00-156.02.V45

Konu      : Külçe altın ithali

16.11.2011 / 08093

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

"Dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" ithalatında KDV uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 18/10/2011 tarihli 97153 sayılı yazıda;

Saflık derecesi 995/1000'den daha düşük olan "dore külçe altın" ve "düşük ayarlı külçe altın" KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında yer almadığından söz konusu külçe altının ithalinin KDV'ye tabi olduğu,

"Dore külçe altın" veya "düşük ayarlı külçe altın"ın rafine işlemi yapılarak 995/1000 saflıkta külçe altın haline getirildikten sonra ithalinin KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV'den istisna olacağı,

Diğer taraftan, KDV Kanununun 23/e maddesinde yer alan özel matrah şekli uygulamasının, külçe altından bizzat imal edilen veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların ithal ve teslimleri için geçerli olduğu, külçe altınların ithal ve tesliminde ise özel matrah şekli uygulanmadığı belirtilmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Harun USLU

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848799 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848799 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?