E-Fatura (Genelge 2017/7 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    E-Fatura

 

GENELGE (2017/7)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde beyan edilen faturaların elektronik ortama alınması konusunda Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı-Gelir  İdaresi  Başkanlığı  arasında  yapılan  teknik  çalışmalar  tamamlanmış  olup 01.07.2017 tarihinden itibaren “e-fatura” uygulamasına kayıtlı olan yükümlülerin ihracat işlemleri kapsamında düzenleyeceği faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve Tek Pencere Sistemi’ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, yükümlüler tarafından düzenlenen 0886 kodlu TPS- e-fatura belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1-  E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı'nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında “E-Fatura İşlem”  profili  için  yapılacak  başvurularda  Ek  1’de  yer  alan  form,  “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edilecektir.

2-  E-Fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlüler, 0886 kodlu E-Fatura belge başvurusu için, düzenledikleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Bakanlığımızca istenen bilgilere de yer vereceklerdir.

3-  Bakanlığımıza elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen ihracat faturaları için 23 haneli  bir referans  numarası  elektronik  olarak  üretilir. Üretilen  23 haneli  referans numarası Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın portalı (https://efatura.gtb.gov.tr/loging.html) aracılığı yla ihracat faturası düzenleyen yükümlüye bildirilir.

4-  Yükümlü tarafından Bakanlığımız E-Fatura portalına giriş yapıldıktan sonra fatura sorgulama seçeneği kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “EET No” ve “VKN No” ile Tek Pencere Sistemi üzerinde oluşturulan ve gümrük beyannamesinde kullanılacak olan 23 haneli belge ID görüntülenebilecektir. Aynı zamanda, “fatura listesi” ile yükümlünün oluşturmuş olduğu faturalar 23 haneli TPS belge ID no ile birlikte liste halinde de görüntülenebilecektir.

5-  Bakanlığımız E-Fatura Portalı’ndan görüntülenen 23 haneli belge ID no,   yükümlü tarafından  ilgili  gümrük  beyannamesinin  44  no.lu  hanesinde  0886  belge  kodu  ve 17243160110886000000888/1, 17243160110886000000111/2 vb şeklindeki örnek belge ID no formatında “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

6-  Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden Bakanlığımız E-Fatura portalından sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

7-  1 Temmuz 2017 tarihinden önce düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek kağıt ortamında gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

8-  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar


Ek:

1. E-Fatura İşlem Profili Dilekçe Örneği

2. E-Fatura Sorgulama Profili Dilekçe Örneği

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878287 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878287 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?