Ek:1 (www.orgTR.org)

EK : 1

 

T.C.
ENERJİ ve TABİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


.....................................
.....................................
.....................................
..................

İLGİ:

.... tarih ve ....... sayılı Maden Arama Ruhsatı çerçevesinde yürüttüğünüz çalışmaların ilk sonuçlarını gösteren ve 3213 sayılı Maden Kanununun 24 üncü maddesine göre hazırlanarak Bakanlığımıza verilen ilgide kayıtlı raporun değerlendirilmesinden altın / gümüş / platin bulgusuna rastlanıldığı anlaşılmış; işbu belge de Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin (1.2.2.1) bölümündeki düzenleme gereğince tanzim edilmiştir.


Bilgi ve gereği rica olunur.
Bakan a.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867442 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867442 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?