Ek-1/B VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)

Ek-1/B

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER ([1]) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLMAYANLAR)

 

GTİP

MADDE İSMİ

0502.10

Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri

0504.00

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

05.05

Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri

0508.00

Mercan ve benzeri maddeler(işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat başka bir işlem görmemiş); yumuşakça, kabuklu hayvan veya kabuğu dikenli hayvanların kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri

05.11

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar (yalnız yem amaçlı olanlar ile 0511.99.85.20.00 “At kılı ve at kılı döküntüleri”(başka maddelerin yardımıyla veya müstakilen tabakalar halinde olsun olmasın))

1212.99.95

Diğerleri

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

1214.90

Diğerleri

15.04 (a)

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (insan tüketimi amacıyla kullanılanlar hariç)

1505.00

Yapağı yağı ve bundan türevli yağlı maddeler (lanolin dâhil)

1521.90

Diğerleri

1702.11

Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler (insan tüketimi amacıyla kullanılanlar hariç)

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu) (geviş getiren (ruminant) hayvanlardan elde edilenler hariç)

23.09

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

3006.92.00.00.00

Eczacılık ürünleri döküntüleri

3101.00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler

35.01

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

35.02

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3504.00 (a)

Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)

3507.10.00.00.00

Peynir mayası ve konsantreleri

3917.10

Sertleştirilmiş protein veya selülozik maddelerden yapılmış suni bağırsaklar (sucuk, sosis, salam kılıfları)

41.01

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.02

Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.03

Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

4205.00.90

Diğerleri

4206.00.00.00.00

Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.02

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.03

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)

6701.00

Kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları, kalın tüyler, ince tüyler ve bu maddelerden mamul eşya (05.05 pozisyonuna giren eşya ile işlenmiş kalem tüyler ve uçlar hariç)

95.08

Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar

9705.00.00.00.00

Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler[1] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867484 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867484 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?