Ek-30

 

 

EK  30

NİHAİ KULLANIM İZİN BELGESİ

 

 

TR ………………………….

(İzin Numarası)

Orijinal

1.İzin Hak Sahibi

İzni veren Gümrük İdaresi

 

1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:

 

2.Gümrük Rejim(ler)i

                         

3.Başvuru türü

4.Devam formları

 

5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer

 

6.İznin geçerlilik süresi             

 

 

a

 

b

 

 

7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya

 

GTİP

Tanım

Miktar

Kıymet

 

 

 

 

 

 

8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya

 

GTİP

                  Tanım

Verimlilik Oranı

 

 

 

 

 

9.Planlanan faaliyetlerin detayları

 

10.Ekonomik koşullar

 

11.Gümrük İdaresi/leri

 

a

Giriş Gümrük İdaresi :

 

b

Çıkış Gümrük İdaresi :

 

c

Denetleyici Gümrük İdaresi :

 

12.Ayniyet

13.İbra Süresi (ay)

14.Basitleştirilmiş usüller

15.Devir

 

a

 

b

 

 

16.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)

 

17.

Tarih                                      İmza                                                   Mühür

                                               İsim Soyad

                               

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246879 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246879 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?