Ek-31

 
EK 30
NİHAİ KULLANIM İZİN BELGESİ
 
 
TR ………………………….
(İzin Numarası)
Orijinal
1.İzin Hak Sahibi
İzni veren Gümrük İdaresi
 
1a.Bu Karar aşağıdaki kayıt tarih ve sayılı başvurunuza ilişkindir:
 
2.Gümrük Rejim(ler)i
                         
3.Başvuru türü
4.Devam formları
 
5.Hesapların/Kayıtların türü ve tutulduğu yer
 
6.İznin geçerlilik süresi             
 
 
a
 
b
 
 
7.Gümrük rejimine tabi tutulacak eşya
 
GTİP
Tanım
Miktar
Kıymet
 
 
 
 
 
 
8.Üretiminde veya işlenmesinde kullanılacak eşya
 
GTİP
                  Tanım
Verimlilik Oranı
 
 
 
 
 
9.Planlanan faaliyetlerin detayları
 
10.Ekonomik koşullar
 
11.Gümrük İdaresi/leri
 
a
Giriş Gümrük İdaresi :
 
b
Çıkış Gümrük İdaresi :
 
c
Denetleyici Gümrük İdaresi :
 
12.Ayniyet
13.İbra Süresi (ay)
14.Basitleştirilmiş usüller
15.Devir
 
a
 
b
 
 
16.İlave bilgi/koşullar (örneğin teminat gereksinimine ilişkin)
 
17.
Tarih                                      İmza                                                   Mühür
                                               İsim Soyad
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246875 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246875 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?