EK-33 RİSKLİ EŞYA

EK 33

1

2

Eşya kodu

Eşyanın tanımı

0207 12

0207 14

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),

1701 12

1701 13

1701 14

1701 91

1701 99

 

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

y 2208 90

 

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2402.10

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

2402.20

Tütün içeren sigaralar

2403.11

2403.19

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

4813

Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın)

5601.22.10.00.11

Sigara filtresi

 

27 nci faslın tamamı

(27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)

1801.00

Kakao dane ve kırıkları

0901

0902

0903

Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler; çay ve Paraguay çayı

 

0802.11

0802.12

0802.21

0802.22*

0802.31*

0802.32

0803.00

Badem, ceviz, muz, fındık
*(21.11.2013-28828 (Mükerrer) R.G.ile değişik)

8517.12

8519.81

8521

8528

Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar; manyetik, optik veya yarı iletken mesnetleri kullanan ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; video kayıt veya gösterme cihazları; monitörler veya projektörler; televizyon alıcı cihazları;

8471

8473.30

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ve bun makinalara ait aksam, parça ve aksesuarlar

 

(Mülga)EK-33”

RİSKLİ EŞYA

Armonize Sistem Kodu

Eşya Tanımı

0207 12

0207 14

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),

1701 11

1701 12

1701 91

1701 99

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)

 

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

2208 90

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2402.10

2402 20

2403 10

 

4813

 

5601.22.10.00.11

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Tütün içeren sigaralar

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

'Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın:”

Sigara filtresi

27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)

1801 00

Kakao, dane ve kırıkları

0901

0902

0903

Kahve, çay ve Paraguay çayı

 

0802 11

0802 12

0802 31

0802 32

0803 00

Badem, ceviz, muz

8517 12

8519 81

8521

8528

8471

8473.30

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları

 

 

“EK-33
RİSKLİ EŞYA
Armonize Sistem Kodu
Eşya Tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
 
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
 
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
 
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
 
 
 
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
 
2402 20
 
 
Tütün içeren sigaralar
 
2403 10
 
 
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
 
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)
 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)
 
 
1801 00
 
 
Kakao, dane ve kırıkları
 
 
0901
0902
0903
 
 
Kahve, çay ve Paraguay çayı
 
0802 11
0802 12
0802 31
0802 32
0803 00
 
Badem, ceviz, muz
 
8517 12
8519 81
8521
8528
8471
8473.30
 
Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları
 
 

 

“EK-33

Armonize Sistem Kodu
Eşya Tanımı
0207 12
 
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),
 
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
 
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
 
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
 
 
 
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
 
2402 20
 
 
Tütün içeren sigaralar
 
2403 10
 
 
İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
 
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)
 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
 
 
1801 00
 
 
Kakao, dane ve kırıkları
 
 
0901
0902
0903
 
 
Kahve, çay ve müstahzarları
 
0802 11
0802 12
0802 31
0802 32
0803 00
 
Badem, ceviz, muz
 
8517 12
8519 81
8521
8528
8471 30
8471 41
8471 49
 
Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305503 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305503 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?