Ek-5 VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜN İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER

Ek-5

VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLER VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜN

İMALİNDE KULLANILAN HAMMADDELER

 

GTİP    

MADDE İSMİ

1302.20.90.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

2804.90.00.00.00

Selenyum

2810.00.90.90.11

Orto borik asit (borik asit )

2817.00.00.10.00

Çinko oksit

2827.39.20.00.11

Demir  II klorür

2836.99.17.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.45.00.00.00

Gliserol

2907.19.90.10.00

Timol

2914.69.90.00.19

Diğerleri (yalnız dantron)

2915.11.00.00.00

Formik asit

2915.29.00.10.00

Sodyum asetat

2915.29.00.90.11

Magnezyum asetat

2915.29.00.90.19

Asetik asitin diğer tuzları (yalnız kalsiyum asetat)

2915.60.90.90.19 (*)

Diğerleri (yalnız fenvalerat)

2915.70.50.20.00

Stearik asit

2915.70.50.30.15

Çinko stearat

2916.19.95.10.00

Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.16.00.00.12

Kalsiyum glukonat

2918.16.00.00.19

Glukonik asitin diğer tuzları (yalnız çinko glukonat)

2918.99.90.00.19

Diğerleri (yalnız genabilik asit [menbuton])

2922.19.85.00.28

Diğerleri (yalnız difenhidramin HCl)

2922.39.00.00.14 (a)

Ketamin hidroklorür

2922.41.00.00.11

Lizin

2922.42.00.00.13

Monosodyum glutamat

2922.49.85.10.00

Glisin (aminoasetikasit)

2922.49.85.90.16

Valin

2922.49.85.90.39

Diğerleri (yalnız diklofenak ve tolfenamik asit)

2922.50.00.90.19 (*)

Diğerleri (yalnız isokssuprin)

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür

2923.90.00.90.19

Diğerleri (yalnız L'Karnitin)

2924.21.00.00.29 (*)

Diğerleri (yalnız imidokarb )

2924.29.98.00.27 (*)

Lidokain hidroklorür

2924.29.98.00.28

Neostigmin bromür

2925.29.00.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız amitraz)

2926.90.95.00.28 (*)

Diğerleri (yalnız deltametrin, flumetrin)

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin

2930.90.99.90.68 (*)

Diğerleri (yalnız febantel)

2931.90.80.90.68

Diğerleri (yalnız toldimfos sodyum)

2932.20.90.90.19

Diğer laktonlar  (yalnız ivermektin)

2933.11.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız metamizol sodyum)

2933.19.10.00.00 (*)

Fenilbutazon (INN)

2933.19.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız fipronil)

2933.29.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız enilkonazol)

2933.39.99.00.39 (*)

Diğerleri (yalnız fluniksin, klorfeniramin maleat, mepiramin maleat, tripelennamin)

2933.49.90.00.29 (*)

Diğerleri (yalnız dekokuinat)

2933.59.10.00.00 (*)

Diazinon (ISO)

2933.59.95.00.13 (*)

Piperazin hidroklorür

2933.59.95.00.38 (*)

Diğerleri (yalnız amprolyum, okzantel pamoat, prazikuantel)

2933.69.80.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız toltrazuril)

2933.99.80.90.49 (*)

Diğerleri (yalnız albendazol, fenbandazol, oksfendazol, triklabendazol)

2934.10.00.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız meloksikam, tiyabendazol)

2934.30.90.00.00 (*)

Diğerleri (yalnız asepromazin maleat)

2934.91.00.00.12 (*)

Brotizolam (INN)

2934.99.90.90.11 (*)

Nitrofurazon

2934.99.90.90.27 (*)

Diğerleri (yalnız levamizol, pirantel pamoat)

2935.00 (*)

Sülfonamidler

29.36 (*)

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş)
(tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan
türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları  (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)

29.37 (*)

Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya
sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan
türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir
polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.99.00.90.12

Atropin

2939.99.00.90.17

Hiyosin (skopolamin)

29.41(*)

Antibiyotikler

30.03(*) ve  (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha
fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) 
(dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)

30.04(*) ve (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden
oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç)(deri üzerine
zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems"
dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)
(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235757 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16235757 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?