Ek–9 UYGUNLUK YAZISI

Ek–9

UYGUNLUK YAZISI

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

                                                                                                                                                                                                                      Tarih

Sayı     :

Konu  :

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi:

 

            İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

            Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

            Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(4)

Belge Tarihi ve №’su(5)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(6)

Fatura  №(6)

Şarj №(7)

Son Kullanım Tarihi (7)

Veteriner Giriş Belgesi №’su(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ek-1/A (Canlı hayvan hariç), Ek-1/B, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867467 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867467 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?