Ekler

EK I
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Tarih: .../.../.....
 
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA
 Dilekçe ve Taahhütname
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2009/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İthal lisansı almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, ithal lisansını devretmeyeceğimizi ve yeni bir başvuruda bulunduğumuzda ithal lisansının aslını İthalat Genel Müdürlüğü’ne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
                Bilgileri ve gereği arz olunur.
 
İmza-Kaşe
   Adı-Soyadı
 
 
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi:
Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel:
Faks:
E-posta:
Vergi dairesi/Numarası:
T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirküleri ve vekâletnamenin verildiği
başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTİP (12 li):
Tanımı:
Menşe ülke:
Sevk ülkesi:
Miktarı (Net Kg.):
Adedi (Kutu):
Toplam Değeri (CIF)
FOB:
Navlun:
 
Sigorta:
Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için öngörülen
Tarih:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Ülkesi:
Adresi:
Internet sitesi:
Tel:
Faks:
E-posta:

EK II
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER
1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.) 
2- İthal edilecek eşyaya ait proforma fatura/faturanın aslı ve 2 adet fotokopisi (Proforma fatura ya da fatura üzerinde, ithal edilecek eşyanın tanımı açıkça belirtilmeli, eşyanın toplam ağırlığı fatura veya çeki listesi üzerinde gösterilmeli, FOB birim fiyatı yer almalı ve CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)
3- Müteakip başvurular için daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260204 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260204 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?