Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 05.12.2009-27413 Resmi Gazete
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE
DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUNUN 9 UNCU
MADDESİ UYARINCA 2010 YILINDA UYGULANACAK
PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
             4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
             Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.
             4646 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
             Tebliğ olunur.
 
İLGİLİ KANUN MADDESİ
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI
(YTL)
2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
(TL)
2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
(TL)
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) Bendi
350.000,-
392.000,-
400.624,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (b) Bendi
300.000,-
336.000,-
343.392,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi
350.000,-
392.000,-
400.624,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (d) Bendi
500.000,-
560.000,-
572.320,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (e) Bendi
500.000,-
560.000,-
572.320,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (f) Bendi
600.000,-
672.000,-
686.784,-
9 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (g) Bendi
600.000,-
672.000,-
686.784,-

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923478 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,52 TL
15923478 Ziyaretçi