Eşdeğer Eşya Kullanımı (Gümrük ve Ticaret Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :41208501-663.05.144

Konu  :Eşdeğer Eşya Kullanımı

 

30.01.2014 / 02061

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sisteminde eşdeğer eşya kullanımı; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenmiş olup anılan madde uyarınca, dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürünün imalinde ithal eşyası yerine, anılan Kanunun 108. maddesinin yedinci fıkrasında, ''işlem görmüş ürünlerin imali için ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımda bulunan eşya'' olarak tanımlanan, eşdeğer eşyanın kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Anılan Kanun maddesinde yer alan düzenlemeye ek olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 352. maddesinde, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı'nın 5. maddesi ve söz konusu Karar'a istinaden hazırlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 6. maddesinde, eşdeğer eşya kullanımı hüküm altına alınmıştır.

Eşdeğer eşya uygulamasına ilişkin olarak düzenlenen ve Genel Müdürlüğümüze ulaşan müfettiş raporlarında, inceleme konusu ithalat listelerinde buğday ihtiva eden dahilde işleme izin belgelerinin bir kısmında, ihracat taahhüdünün tamamı gerçekleştirilmeden buğday ithal edildiği; olası yeni ihlallere sebebiyet verilmemesi bakımından, "belge kapsamında yapılacak ithalata, ihracat taahhüdünün tamamlanmasını müteakip izin verilecektir" özel şartını ihtiva eden belgeler uyarınca yapılacak ithalatlarda, belge kapsamında yapılacak tüm ihracatın gerçekleşmesini müteakip ithalatın yapılması gerektiği hususunda tespitlere yer verilmiştir.

Bu çerçevede, ihracatın tamamının yapılmasını müteakip ithalatın yapılabileceği yönünde özel şart taşıyan DİİB kapsamında yapılacak ithalatlarda, söz konusu özel şartın dikkate alınmak suretiyle işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269674 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269674 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?