Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6334 Sayılı Kanun)

EŞYA TİCARETİNDEKİ İŞLEMLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

30.06.2012-28339 Resmi Gazete

Kanun No. 6334 Kabul Tarihi: 22/6/2012

MADDE 1 (1) Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri arasında oluşturulan “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 (1) Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848781 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848781 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?