E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15357293 Ziyaretçi

Eşyanın Menşeinin Araştırılması

7. Ceza Dairesi 2009/1486 E., 2012/27 K.

EKSİK SORUŞTURMA, MENŞEİ ARAŞTIRMASI ve TEŞEKKÜL HALİNDE KAÇAKÇILIK


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

T…… tekstil firması adına H…… Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü'nce, 08.08.2002/34582-34595 ve 13.09.2002/39287 gün ve sayı ile tescil edilmiş beyannameler kapsamı eşyaların menşei hakkında tereddüte düşülmesi nedeniyle yapılan yurtdışı araştırması sonucunda, eşya menşeini gösteren belgelerin sahte olduğu, eşya menşeinin tespit edilemediği, eşyanın Çin menşeli olması halinde ayrıca damping vergisine tabi bulunduğu, söz konusu firma hakkında açılmış başka davaların da bulunduğu hususları belirtilerek firma yetkilisi Jak ve gümrük müşaviri Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulması karşısında, anılan eylemin teşekkül halinde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığını tespit bakımından, firma yetkilileri de belirlenerek haklarında kaçakçılık suçundan açılmış dava ya da davalar bulunup bulunmadığının eşyanın menşeini tespit zımnında, ihracatçı Bangladeş firmasının kendi ülke makamlarına ihracat sırasında ibraz ettiği belgelerin de araştırılması dahil eşya menşeilerinin tespitine çalışılarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan idare vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA), 27.12.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.