E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,11 TL
1 € = 3,39 TL
11611725 Ziyaretçi

FASIL 1 AÇIKLAMALAR

 

BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
Notlar
1.  Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu
cins veya türün yavrusuna  da yapılmış sayılır.
2.  Metinde aksi belirtilmedikçe, tarifede " kurutulmuş " ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış,
buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.
FASIL 1
CANLI HAYVANLAR
Not
1. Bu fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:
(a) 03.01, 03.06 veya 03.07 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;
(b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve
(c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.