E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15373000 Ziyaretçi

FASIL 1 AÇIKLAMALAR

30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
    Notlar
 1.  Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe, bu   cins veya türün yavrusuna  da yapılmış sayılır.  
 2.  Metinde aksi belirtilmedikçe, tarifede " kurutulmuş " ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurulmak suretiyle kurutulmuş (liyofilize) ürünlere de yapılmış sayılır.
FASIL 1
CANLI HAYVANLAR
  Not
 1. Bu fasıla aşağıda yazılı olanların dışında kalan bütün canlı hayvanlar dahildir:
     (a) 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarına giren balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar;
     (b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; ve
     (c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.