E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14454162 Ziyaretçi

Faydalı Bilgiler

Gümrük Terimleri (Türkçe-İngilizce-Fransızca) Tekstil Terimleri Sözlüğü
Dış Ticaret Terimleri (Kısaltma, İng/Türkçe) Temel Muhasebe Terimleri
Standardizasyon Terim ve Kavramları Vergi Türü Kodları
Gümrük Rejim Kodları Muafiyet Kodları
Taşıma Türleri Kodları Ölçü Birimleri Kodları
INCOTERMS 2010 (Teslim Şekilleri) REACH Nedir?
TURQUALITY® Nedir? CITES Belgesi
Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama DIR-TCGB Takip
Yeniden Değerleme Oranları (Son Beş Yıl) Ülke Kodları
Kabahatler Kanunu, İdari Para Cezaları(2013) Dış Ticaret Sermeya Şirketleri
2015 Yılı Damga Vergisi Tutarları 2015 Yılı Harç Tutarları
2014 Yılı Damga Vergisi Tutarları (Güncel) ÖTV Oranları
2014(Güncel) KDV Oranları 2014 (Güncel)KKDF Oaranları
Gelir V.Kanunu (31.Md) Sakatlık İndirimi

Türkiye-AB İlişkileri

Serbest Ticaret Anlaşması (STA) İmzaladığımız ülkeler ve yürürlük tarihleri

AB'nin Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (AB/STA)

2015 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/31)

2015 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Genelge 2014/32)

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video, Uydu Alıcı Cihazları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2014 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar (2013/5719)

---Kanun Tasarı ve Teklifleri Sorgu Ekranı için TIKLAYIN....

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Dünya Ticaret Örgütü (WTO)

A.TR, EUR.1, EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir
GTS'den Faydalanan Ülkeler (2014 Yılı) Tehlikeli Madde Kodları
TIR Sözleşmesine Taraf Olan Ülkeler Konteyner Ölçüleri

ATA Karnesi Nedir? ATA Sözleşmesine Taraf Ülkeler.

Ölçü Değişim Değerleri

rürlükteki Damping ve Sübvansiyon Önlemleri

Ülke Raporları
Uluslararası Nakliyedeki KG/Hacim Standartları

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste

Diğer Ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz CLP (Classification Labelling Packaging)Tüzüğü

ISPM 15 Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında Uluslararası Standart

AB’nin EORI Uygulaması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO)