Finansal kiralamada uygulanacak KDV nispeti (Kontrol Genel Müdürlüğü) Genelge 2011/9

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06          14/06/2011

Konu :  Finansal kiralamada uygulanacak

             KDV nispeti

GENELGE

(2011/ 9 )

 

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, uygulanacak KDV oranı hakkında gümrük idarelerinde tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan KDV, teslim tarihinde uygulanan oran esas alınmak suretiyle 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde tahsil edilmektedir.

Diğer taraftan, KDV Kanununun 48 inci maddesinde ise, bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında, Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve finansal kiralama sözleşmesine konu olan makine ve teçhizat için, finansal kiralama sözleşmesinin feshi nedeniyle teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, söz konusu makine ve teçhizata ait serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte geçerli olan KDV oranının uygulanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                           Haydar GÖÇER

 Müsteşar a.

Genel Müdür       

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Bşmüdürlükleri.                            

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586883 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586883 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?