Fire ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere Yönelik DTM (İhracat Genel Müd.) Talimatı

FİRE VE İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK TALİMAT
Fire Ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 31.05.2010 tarih ve 120003174 sayılıtalimatı.
“Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Asıl İşlem Görmüş Ürün", "İkincil İşlem Görmüş Ürün" ve "Fire" tanımları yapılmış olup, bu kapsamda;
Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,
İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,
Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,
şeklinde tanımlanmıştır.
Yukarıda ifade edildiği üzere, Karar'ın ilgili hükümlerince; üretim esnasında ortaya çıkan, "Asıl İşlem Görmüş Ürün" dışındaki çıktılar "Fire" ve "İkincil İşlem Görmüş Ürün" diye iki başlık altında sınıflandırılmakta, bu çıktıların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tespitin ekonomik değeri olmama kriterine göre yapılması gerektiği de açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. (Kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen veya imha olan kısımların fire olarak nitelendirilmesi ise tartışmasızdır.)

FİRE VE İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERE YÖNELİK TALİMAT

Fire Ve İkincil İşlem Görmüş Ürünlere ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 31.05.2010 tarih ve 120003174 sayılı talimatı.

“Bilindiği üzere, 17/1/2005 tarih ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nın "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde "Asıl İşlem Görmüş Ürün", "İkincil İşlem Görmüş Ürün" ve "Fire" tanımları yapılmış olup, bu kapsamda;

Asıl İşlem Görmüş Ürün: Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü,

İkincil İşlem Görmüş Ürün: İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürünü,

Fire: İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları,

şeklinde tanımlanmıştır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, Karar'ın ilgili hükümlerince; üretim esnasında ortaya çıkan, "Asıl İşlem Görmüş Ürün" dışındaki çıktılar "Fire" ve "İkincil İşlem Görmüş Ürün" diye iki başlık altında sınıflandırılmakta, bu çıktıların hangi kapsamda değerlendirileceğine yönelik tespitin ekonomik değeri olmama kriterine göre yapılması gerektiği de açıkça belirlenmiş bulunmaktadır. (Kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen veya imha olan kısımların fire olarak nitelendirilmesi ise tartışmasızdır.)

Bilindiği üzere, üretim ve özellikle geri dönüşüm teknolojilerinin günümüzde gelmiş olduğu aşama, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpları minimuma indirmekte, geçmişte ekonomik değeri olmayan atık veya kayıp olarak değerlendirilen çıktılar, çeşitli üretim süreçlerinde ekonomik değeri haiz girdiler olarak kullanılabilmekte, bu nedenle bu kabil çıktıların fire olarak değil, ikincil işlem görmüş ürün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İkincil işlem görmüş ürünün de, mezkur Karar'ın 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde belge ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi, ya da serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalinin gerçekleştirilmesi icab etmektedir.

Bu çerçevede; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda firmaların aleyhine ortaya çıkabilecek hukuki sorum1uluğun bertaraf edilebilmesini teminen, anılan Kararın amir hükümleri gereğince, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik değeri haiz olan çıktıların fire olarak değerlendirilmemesi gerektiği hususuna ilişkin olarak birliğiniz üyesi firmaların bu doğrultuda bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.” denilmektedir.

Bilindiği üzere, üretim ve özellikle geri dönüşüm teknolojilerinin günümüzde gelmiş olduğu aşama, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik kayıpları minimuma indirmekte, geçmişte ekonomik değeri olmayan atık veya kayıp olarak değerlendirilen çıktılar, çeşitli üretim süreçlerinde ekonomik değeri haiz girdiler olarak kullanılabilmekte, bu nedenle bu kabil çıktıların fire olarak değil, ikincil işlem görmüş ürün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
İkincil işlem görmüş ürünün de, mezkur Karar'ın 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde belge ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi, ya da serbest dolaşıma giriş hükümleri çerçevesinde ithalinin gerçekleştirilmesi icab etmektedir.
Bu çerçevede; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan inceleme ve denetimler sonucunda firmaların aleyhine ortaya çıkabilecek hukuki sorum1uluğun bertaraf edilebilmesini teminen, anılan Kararın amir hükümleri gereğince, üretim esnasında ortaya çıkabilecek ekonomik değeri haiz olan çıktıların fire olarak değerlendirilmemesi gerektiği hususuna ilişkin olarak birliğiniz üyesi firmaların bu doğrultuda bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.” denilmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898933 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898933 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?