Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oranı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-02-313

13/07/2011

Konu

:

Firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetlerinde KDV oran.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Derneğinizin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde firmaların işçilerine periyodik olarak verilen (akciğer grafisi, kan ve idrar tahlilleri, EKG, işitme testi gibi) tetkik hizmetleri ile işyeri hekimliği hizmetinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı bölümünün 21 inci sırasında, "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri" sayılmıştır.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü izniyle faaliyette bulunan Derneğinizin Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde firma işçilerine periyodik olarak verilen tetkik hizmetleri ile koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilen işyeri hekimliği hizmeti %8 oranında KDV ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287131 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287131 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?