Form A Menşe Şahadetnamelerinin Düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar

T.C.

Başbakanlık

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) Form A Menşe Şahadetnamelerinin Düzenlenmesi ve Tasdik Edilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. Ülkeler:

Form A menşe şahadetnameleri, aşağıda belirtilen ülkelere yapılacak ihracatta, bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında gümrük vergisi indirimi uyguladıkları mallar için düzenlenir.

Kanada

Yeni Zelanda

Japonya

Rusya Federasyonu

Ukrayna

Beyaz Rusya

Söz konusu ülkelerden Kanada ve Yeni Zelanda, sistemden yararlanılması için Form A menşe şahadetnamesi talep etmekle birlikte resmi tasdik istememektedir. Bu ülkeler için düzenlenen Form A menşe belgelerinin ihracatçı firmanın bağlı bulunduğu Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret Odası tarafından tasdiki yeterli olmaktadır.

Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya ise “resmi tasdik” aramaktadır. Bu çerçevede, Form A menşe şahadetnamelerinin, ihracatçı firma tarafından düzenlenmesinin ardından firmanın bağlı bulduğu Odaya tasdik ettirilmesi, daha sonra resmi tasdik işleminin, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) listesi ekte yer alan Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu ülkelerin GTS uygulamaları çerçevesinde, DTM Bölge Müdürlüklerinden resmi tasdik işlemi yapılmamış olan Form A menşe belgelerinin geçerliliği bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, ABD ve Avustralya’nın da GTS uygulaması olmakla birlikte, söz konusu ülkelere yapılacak ihracatta sistemden yararlanılması için Form A menşe belgesi düzenlenmesi şartı bulunmamaktadır.

2. Kullanılan Dil :

Form A menşe şahadetnamelerinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir (Rusya Federasyonu için Rusça olarak da düzenlenebilir). Belgede, adresler dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.

3. Formun Düzenlenmesi:

Ülkemizde, Form A menşe şahadetnameleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından basılmakta ve Odalara dağıtılmaktadır. Bu çerçevede, ihracatçılarımızın Form A menşe şahadetnamelerini bağlı bulundukları Odalardan temin etmeleri mümkündür. Form A menşe belgesi bir asıl, üç kopya olmak üzere dört nüshadan oluşmaktadır. Asıl nüsha renkli ve desenlidir.

Form A menşe şahadetnamesinin;

1. kutusuna ihracatçı firmanın (göndericinin),

2. kutusuna ithalatçı firmanın (alıcının) adresi yazılacaktır,

3. kutuda ihraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği (kamyon, gemi, tren, vb.) ve biliniyorsa hangi yolu izleyeceği (rotası) belirtilecektir,

4. kutu malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır,

5. sütuna Form A menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderiliyor olması
halinde sıra numarası yazılacaktır (1,2,3,.... gibi),

6. sütuna ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır,

7. sütuna malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile malın tanımı yazılacaktır,

8. sütuna malın tamamıyla Türk menşeli (yüzde yüz Türk malı) olması halinde bütün ülkeler için “P” harfî yazılacak, diğer halde, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için “Y” harfi, ihraç edilen üründe kullanılan Türk menşeli, olmayan malzemenin yüzde payı ile birlikte yazılacaktır (Örnek “Y” %25),

Japonya için ise “W” harfi ile malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır (örnek: “W” 96.18). Ancak, “P” harfinin sadece işlenmemiş tarım ürünleri, ülkemiz topraklarında çıkarılan işleme tabi tutulmamış hammadde veya madenler ile ülkemiz karasularından temin edilen deniz ürünleri ve benzeri ürünler için kullanılması mümkün olabildiği için, tüm sanayi ürünlerinde “W” harfinin malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun ilk dört rakamı ile birlikte yazılması uygun olacaktır,

9. sütuna ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır,

10. sütuna ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır,

11. kutuya tasdik işlemi yapılacaktır. Odalar ve DTM Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacak tasdik işlemlerinde kullanılan kaşe ve mühürlerin bu kutuya tatbik edilmesi gerekmektedir.

Mühür ve kaşelerin okunaklı olarak basılması arz etmektedir. Ayrıca kaşe ve imzaların mührün üstüne gelmeyecek şekilde tatbik edilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, resmi tasdik isteyen ülkeler için düzenlenen formlarda, Odalarımızın tasdiklerinde 11. kutunun içinde kalmaya ve sol yarısını geçmemeye azami dikkati göstermeleri gerekmektedir.

12. kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye malın ihraç edildiği ülkenin adı yazılacaktır. Üçüncü noktalı çizginin bulunduğu alt kısımda ise ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenlenme tarihi ve yeri (şehir ve ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.

4. Form A Menşe Şahadetnamesinin Sonradan veya Yeniden Düzenlenmesi :

Form A menşe şahadetnamelerinin mal sevkıyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içerisinde veya Form A menşe şahadetnamelerinin düzenlenmesinden ve tasdik edilmesinden sonra kaybolması ya da herhangi bir nedenle tahrip olması halinde aynı sevkıyat için yeniden düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Resmi tasdik birimlerimiz tarafından, Form A menşe belgesinin sevkıyattan sonra düzenlenmesi halinde “ISSUED RETROSPECTIVEL,Y” kaşesinin, belgenin kayıp ya da tahrip olması veya benzeri bir nedenle yeniden düzenlenmesi durumunda ise “DUPLICATE” kaşesinin 11. kutuda boş bulunan bir alana veya bu mümkün olmadığı takdirde 11. kutunun üst bölümündeki bir alana tatbik edilmesi gerekmektedir.

Not : Uygulamada tereddüt olduğunda aşağıdaki telefonlara ya da faksa müracaat ediniz.

Tel : 204 79 26

: 204 79 21

FAKS : 212 87 41

Form A Menşe Şahadetnamesi Tasdik Etmeye Yetkili DTM Bölge Müdürlükleri ve DTS Denetmenleri Grup Başkanlıklarının Listesi

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Mithatpaşa Cad. No: 18/3 Kızılay/ANKARA

Telefon : 0 312 430 61 07

Telefaks : 0 312 430 61 09

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Şeyh Sadrettin Mahallesi Sadrettin Konevi Sokak Horozluhan Sitesi No:28/1 Meram/KONYA

Telefaks : 0 332 322 68 12                         Telefon : 0 332 236 10 38

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Dış Ticaret Kompleksi Sanayi Cad D Blok Kat 3 Yenibosna/İSTANBUL

Telefon: 0 212 454 08 26

Telefaks: 0212 454 08 27

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Fevzi Çakmak Mah. Dıbırdık Han Kat: 4 No: 33 BURSA

Telefon : 0 224 220 53 31

Telefaks : 0 224 220 39 83

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adapazarı Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Tekeler Mahallesi Çevre Yolu Üzeri Ticaret Borsası Sosyal Tesisleri Kat :2 ADAPAZARI

Telefon: 0 264 277 79 03

BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Gazi Bulvarı No: 126 Basmane/İZMİR

Telefon: 0 232 441 44 01

BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Gazi Bulvarı Genç Apt No: 132/8 ANTALYA

Telefon: 0 242 243 15 81

BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Enverpaşa Cad. No: 11/3 DENİZLİ

Telefon: 0 258 241 05 64

Telefaks: 0 258 241 05 64

BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

1.Anafartalar Mh Cumhuriyet Cad. Saray Apt.

No: 61/2 MANİSA

Telefon : 0 236 231 13 83

Telefaks : 0 236 234 90 23

GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Çakmak Cad. Kadribey Apt. No: 25 Kat: 1/1-5

MERSİN

Telefaks : 0 324 231 16 79

GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adana  Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Kızılay Merkez İş Hanı Kat: 4 ADANA

Telefon: 0322 352 68 38                                                       Telefaks: 0 322 351 71 64

GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antakya Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Vilayet Binası ANTAKYA

Telefon : 0 326 216 06 07

DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Valilik Binası Üst Zemin Kat TRABZON

Telefon: 0 462 230 19 82

Telefaks: 0 462 229 73 09

DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Ticaret Borsası Binası İş Hanı Kat: 3 ORDU

Telefon: 0 0 452 223 16 10

Telefaks: 0 452 223 16 10

DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun  Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Hacı Miktat Mh. Cemal Gürsel Cd. Civelekoğlu Apt. No: 80 Kat.2/5 GİRESUN

Telefon: 0 454 216 10 02

Telefaks: 0 454 216 10 02

BATI KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Cumhuriyet Meydanı Özel İdare İşhanı Kat: 2

SAMSUN

Telefon: 0 362 431 22 00

Telefaks: 0 362 435 96 40

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep  Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Yeni Valilik Binası Kat:5 GAZİANTEP

Telefon: 0 342 230 78 52

Telefaks: 0 342 221 21 44

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Turgut Temlli Cad. Dabakhane Sk. Elmalıoğlu Apt. Kat: 4 No: 14 MALATYA

Telefon : 0 422 321 25 07

Telefaks: 0 422 323 85 06

DOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Dış Ticarette Standardizasyon

Denetmenleri Grup Başkanlığı

Kuloğlu Mahallesi Cumhuriyet Cad. Özel İdare İş Hanı Kat: 1 ERZURUM

Telefon: 0 442 235 61 65

Telefaks: 0 442 235 61 66

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586035 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586035 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?