Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti (Genelge 2012/12)


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.18.01.00-010.06.01

Konu : Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti

GENELGE   (MÜLGA)

(2012/12)

Bilindigi üzere, Gümrük Yönetmeliginin 384 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 387 nci maddenin besinci fıkrası uyarınca, muayene ile görevli memurlar tarafından esyanın ayniyetinitespite yarayacak nitelikleri, varsa özel seri numaraları, ayırt edici özellikleri beyannameye kaydedilmekte ve yeniden ihraç sırasında esyanın ilk giris ayniyetine uygun olup olmadıgı tespit edilerek, ihracat beyannamelerine ayniyetine uygun oldugu hakkında onaylı ve imzalı serh verilmektedir.

Mezkur Yönetmeligin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddesinin besinci fıkrası uyarınca ise, onaylanmıs kisi statü belgesi sahipleri için ayniyet tespitine iliskin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıstır.

Risk yönetimi çalısmalarının temel hedefinin, gümrük kontrollerini riskli unsurlara yönlendirerek kontrollerin etkinliginin arttırılması ve mevzuata uygun olarak işlemlerini gerçeklestiren yükümlülerin islemlerinin hızlandırılması oldugu dikkate alınarak, Gümrük Yönetmeliginin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddenin besinci fıkrası kapsamında geçici ithal edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının ayniyet tespiti ve hat yönlendirmesi ile ilgili olarak Onaylanmıs Kisi Statü Belgesi sahipleri için kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.

A, B ve C Sınıfı Onaylanmıs Kisi Statü Belgesine sahip firmaların 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında asagıda belirtilen GTİP'lerden beyan edilen ambalaj, palet, uçak ve uçak motorlarının fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.

GTİP'ler

3923.10.00.00.00

3923.50.90.00.00

3923.90.00.00.00

4415.20.20.00.00

4415.20.90.00.00

4819.50.00.10.00

7310.10.00.10.00

7310.29.90.90.00

7326.20.00.00.00

7326.90.40.00.00

8411.11.00.10.00

8411.12.10.10.00

8411.12.30.10.00

8411.12.80.10.00

8802.20.00.20.00

8802.20.00.90.00

8802.30.00.20.00

8802.30.00.90.00

8802.40.00.10.00

8802.40.00.90.00

Bilgi ve geregini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

DAGITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285946 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285946 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?