Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti (Genelge 2009/114)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00-010.06.01-S.01 2/12/2009
Konu : Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti
GENELGE
(2009/114)
İlgi: 31/7/2009 tarihli ve 2009/88 sayılı Genelge
Bilindiği üzere, geçici ithalat rejiminde ayniyet tespiti 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 381, 384 ve 387 nci maddeleri ile düzenlenmiştir.
Bu itibarla, geçici ithalatta ayniyet tespitine ilişkin ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Taşra teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896916 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896916 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?