Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 69)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 21.02.2014-28920 R.G.

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 68)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 69)

MADDE 1 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’in 5 inci maddesinin başlığı; “Geçici plaka veya plakasız taşıtlara ilişkin esaslar” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan; “Otomobiller hariç, geçici plakalı taşıtların ülkemizden transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere” ibaresi, “Otomobiller hariç, geçici plakalı veya plakasız taşıtların ülkemizden kendi tekerlekleri üzerinde transit geçişlerinde sınırdan girişte olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Karayolu veya denizyoluyla ülkemiz sınır kapılarına gelen ve ülkemizden tescil plakalı bir taşıt üzerinde yük olarak transit  geçişi sağlanacak geçici plakalı veya plakasız taşıtlardan 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ücretler alınmaz.”

MADDE 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2013

28731

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869482 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869482 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?