Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı (01.08.2011) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/20

KONUSU: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

TARİHİ: 01.08.2011

SAYISI: KVK-20/2011-2 / Yatırım İndirimi - 14

İLGİLİ OLDUĞU MADDELER: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2011 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,65 (yüzde beş virgül altmış beş) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

 

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287163 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287163 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?